Filozofická Fakulta

The Democratic People’s Republic of Korea

I.

 

ŠÁDA, Miroslav: Korejská lidová armáda a její bojové tradice / The Korean People’s Army and Its Battle Tradition. – In: Historie a vojenství. Sborník Vojenského historického ústavu. Roč. 1955. Č. 1, s. 22-51.

 

KLIMKO, Martin: Korejská lidově demokratrická republika / The Democratic People’s Republic of Korea. – In: ROJČÍK, Ondřej – VILÍMEK, Petr, ed. – HODER, Lukáš, ed.: Proliferace jaderných zbraní. Problémoví aktéři / Proliferation of nuclear weapons. The problematic participients. Brno, Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav 2006, s. 68-79. – Studie. Sv. 40.

 

JOCH, Roman: OSN dotuje Kimům atomové zbraně. Potravinová pomoc Severní Koreji – pomůže obětem nebo pachatelům? / OSN subsidizes nuclear weapons to Kims. Food aid to North Korea - does it help the victims or the perpetrators? – Bulletin OI, č. 239. Praha, Občanský institut 2011. 11 s.

 

II.

 

Jaderná puma pro každého / Nuclear Bomb for Everyone. (Time – Newsweek. – Der Spiegel.) – ZZ   30 (1993) 10, s. 2-5.

 

BUCHERT, Viliam: Bomba či jen plutonium? / Bomb or plutonium only? – Respekt 5 (1994) 2, s. 13.

 

BUCHERT, Viliam: Raketový program KLDR straší velmoci / DPRK’s missile program is haunting superpowers. – Mladá fronta Dnes 31. 7. 1999, s. 9.

 

VLACH, Tomáš: Raketový byznys / Missile business. – Týden 6 (1999) 33, s. 69.

 

MAREK, Filip: Severní Korea je připravena na válku, ve které nemůže zvítězit / North Korea is ready for a war, in which is impossible for it to win.

http://www.infoservis.net/art.php?id=977399253

14. 11. 2000.

 

BUREŠ, Jaroslav: Raketové zbrojení v Asii / Missile arms race in Asia. – Mezinárodní politika 24 (2000) 9, s. 10-13.

 

KLDR naznačila, že přeruší vývoj raket / North Korea indicated that it interrupts the development of missiles. (Associated Press ). – Mladá fronta Dnes 25. 10. 2000, s. 15. 

 

KOVÁŘ, Jindřich: Asie se představuje / Asia is introducing itself. – Mezinárodní politika 24 (2000) 9, s. 4-7.

 

ŠRAJER, Bohumil: Stát hladu a raketové politiky / The realm of hunger and missile policy. – Týden 6 (2000), s. 42-45.

 

(rkl): KLDR naváží k jadernému reaktoru palivo / DPRK’s transporting fuel to nuclear reactor. –  Hospodářské noviny 27. 12. 2002, s. 1. 

 

BLÁHA, Petr: Täpchodongu, připrav se. Severokorejský režim mistrně manévruje v iráckém závětří / Taep’odong, get ready. North Korean regime is masterfully hidding in the shadow of Iraq. – Respekt 14 (2003) 4, s. 10.

 

 

FÜRST, Rudolf: Odolávání severokorejského militarismu / Resistance of North Korean militarism.  – Mezinárodní politika 27 (2003) 6, s. 18-20.

 

O’NEIL, Tom: Korea: nebezpečné rozdělení / Korea: a dangerous division. – National Geographic: Česká republika. 2003, č. 7, s. 30-46.

 

O’NEIL, Tom: Na severu: cesta na druhou stranu / In the North: The path to the other side. – National Geographic: Česká republika. 2003, č. 7, s. 50-55.

 

KRYZÁNEK, Ladislav: Jak nebezpečná může být Severní Korea? Experti tvrdí, že není třeba podléhat panice / How dangerous can North Korea be? Experts says that there is no need to panic. –   Mladá fronta Dnes 11. 2. 2005, s. A 8.

 

PALATA, Radek: Vyhrožuj Bombou, a máš klid / Threaten with a bomb and you have peace. – Respekt 16 (2005) 39, s. 11. 1 il.

 

SEDLÁČEK, Michal: Severní Korea? Číně to nevadí / North Korea? China’s okay with it. – Reflex  16 (2005) 21, s. 12. 2 il.

 

TISDALL, Simon: Čínsko-americké diplomatické kleště / Sino-american dimplomatic tool. – Literární noviny 26. 9. 2005, s. 4.

 

BUCHERT, Viliam: Korea straší. Jen straší / Korea is threatening. Only threatening. – Mladá fronta Dnes 10. 10. 2006, s. A 10.

 

CORDESMAN, Anthony H.: Problém jistě, důvod k panice nikoliv / It is problem for sure, but there is no need to panic. – Literární noviny

10. 7. 2006, s. 5.

 

FREISLER, Eduard: KLDR pod světovým tlakem / DPRK under global pressure. Lidové noviny  11. 10. 2006, s. 8. 

 

KRYZÁNEK, Ladislav: Jak nebezpečná je Severní Korea? / How dangerous is North Korea? – Mladá fronta Dnes 10. 10. 2006, s. A/6.

 

SLEZÁK, Milan: Jak nebezpečná je ted’ Korea? / How dangerous is North Korea now? – Hospodářské noviny 10. 10. 2006, s. 9.

 

UHLÍŘ, Martin: Vítejte v klubu. Jak přišla Severní Korea k atomovým zbraním / Welcome to the club. How did North Korea gain nuclear weapons? – Respekt

17 (2006) 42, s. 19.

 

VONDRA, Alexandr: Severní Korea: „osa zla“ se protnula s atomovou výzbrojí / North Korea: “Axis of Evil“ is crossed with nuclear weaponry. – Mladá

fronta Dnes 16. 10. 2006, s. A 11.

 

WALL, David: V jaderném labyrintu / In a nuclear labyrinth. – Literární noviny 18. 4. 2006, s. 4.

 

KRYZÁNEK, Ladislav: Severní Korea mění jádro na mazut / North Korean is changing the core to fuel oil. – Mladá fronta Dnes 16. 7.

2007, s. A 6.

 

SUZUKI, Šinkiči: Alespoň o minutu zpět / At least one minute back. – Literární noviny 26. 2. 2007, s. 6.

 

VODRÁŽKA, Michal: Backwards and Forwards. North Korean Nuclear Weapons and the Bush administration. Papers, Essays and Reviews – Yonsei Journal of International Studies, Vol. №. 1 Spring 2009, s. 169-175.  http://cksweb.files.wordpress.com/2010/03/m_vodrazka_north_korean_nuclear_weapons_article_revised.pdf

 

VODRÁŽKA, Michal: Pravda o centrifugách / The truth about centrifuges.   http://www.finmag.cz/cs/finmag/kaleidoskop/pravda-o-centrifugach/

3. 12. 2010.

News

There are not any news