Filozofická Fakulta

Buddhismus

SEUNG SAHN (Sungsan / 숭산 / 崇山, 1927-2004): Deset bran: kong-anové učení zenového mistra Seung Sahna / SEUNG SAHN: Ten Gates: the Kong-An Teaching of Zen Master Seung Sahn. – Praha, DharmaGaia 2001. 150 s. – Mangalam. Velká řada.

 

SEUNG SAHN (Sungsan / 숭산 / 崇山, 1927-2004): Zenový kompas (선의 나침반 / Sŏnŭi načchimpan) / SEUNG SAHN: The Compass of Zen. (Sestavil a vydal Hyon Gak Sunim. Úvodní slovo Maha Ghasananda, předmluva Stephen Mitchel. Z angl. přel. Věra Hrůšová / Compiled and issued by Hyon Gak Sunim. Foreword by Maha Ghasananda. Transl. from English by Věra Hrůšová.) – Praha, DharmaGaia 2006. 413 s., il., portréty.

 

Mistr SOSAN (Sŏsan Täsa / 서산대사 / 西山大師, 1520-1604): Zrcadlo zenu / SŎSAN Taesa: The Mirror of Zen. (Ze sinokorejského originálu Songa kügam (선가귀감 / 禪家龜鑑) přeložila a poznámkami a předmluvou opatřila Ivana M. Gruberová / From sino-korean original Songa kügam translation, notes and preface by Ivana M. Gruberová) – Praha, Dharma-Gaia 2007. 137 s., fotogr.

             Kopeček, Jaromír: Sosan Tesa: Zrcadlo zenu / Sosan Tesa: The Mirror of Zen.  www.knihovnice.cz

             Horák, Tomáš: Mistr Sosan: Zrcadlo zenu / Master Sosan: The Mirror of Zen = 서산대사: 선가귀감. (Do kor. přel. Čang Sŏn-jŏng / Transl. into Korean by 장선영.) – 체코-코리아 협회 회보 / Čchekcho-Kchoria hjŏphö höbo 2007-2008, s. 132-137.

 

Mistr Ŭisang (ŬISANG Täsa / 의상 대사 / 義相大師, 625-702): Mapa říše skutečnosti dle Avatamsaka sútry / ŬISANG Taesa: The Map of the Realm of Reality According to Avatamsaka Sutra. (Ze sinokorejského originálu 화엄일승법계도 / 華嚴一乘法界圖 / Hwaŏm ilsŭng pŏpkjedo přeložila a komentářem opatřila Ivana M. Gruberová / From the Sino-Korean original  Hwaŏm ilsŭng pŏpkyedo transl. by Ivana M. Gruberová, who also wrote a commentary.) – V Praze, DharmaGaia 2009. 128 s. , fotogr. 

Aktuality

Nejsou žádné platné aktuality