Filozofická Fakulta

Divadelní hry

TCHAJ Djan Čun (Tchä Čang-čchun / 태장춘, 1911-1960): Južne od 38. rovnobežky (38선 이남에서 / Sampchalsŏn inamesŏ)] /// T’AE Chang-ch’un: South of the 38th Parallel (Sampchalsŏn inamesŏ). (Z ruštiny [do slov.] prel. L. Manicová / Transl. from Russian [into Slovak] by L.Manicová. – Martin, 1950. 70 s.

 

TCHAJ Djan Čun (Tchä Čang-čchun / 태장춘, 1911-1960): Južne od 38. rovnoběžky. Hra ve 3 dějstvích (38선 이남에서 / Sampchalsŏn inamesŏ) /// T’AE Chang-ch’un: South of the 38th Parallel (Samp’alsŏn inamesŏ). A play in 3 acts. (Z rus. úpravy L. Štoka přel. E. Vrchlická a E. A. Saudek. Předmluvu „Hrdinská hra“ napsal Jan Kopecký. František Salzer: Režisérova poznámka / From the Russian adaptation by L. Štok transl. by E. Vrchlická and E. A. Saudek. Preface „An Heroic Play“ written by Jan Kopecký. František Salzer: A Note of the Director.) – Praha, Osvěta 1951. 71 s. – Divadelní žatva. Sv. 37.

 

TJO Jen Čur (Čo Rjŏng-čchul / 조령출, 1913-1993): Přítel v boji (전우/ Čŏnu) /// CHO Ryŏng-ch’ul: The Comrade-in-Arms (Chŏnu). (Z ruštiny přel. M. a R. Kožnarovi a Z. Psůtková / Transl. from Russian by M. and R. Kožnars and Z. Psůtková.) – In: HORÁČEK, Vladimír: Jednoaktové hry pro vojenské divadelní kroužky / One-Act Plays for Army’s Theatrical Circles. Praha, Naše vojsko 1952, s. 166-181.

 

TJO Jen Čur (Čo Rjŏng-čchul / 조령출, 1913-1993): Přítel v boji (전우/ Čŏnu) /// Cho Ryŏng-ch’ul: The Comrade-in-Arms (Chŏnu). (Z ruštiny přel. Eva Svobodová / Transl. from Russian by Eva Svobodová.) – V Praze, Československé divadelní a literární jednatelství (ČDLJ) 1952. 40 s.  – (Rozmnoženo / Mimeographed.)

Aktuality

Nejsou žádné platné aktuality