Filozofická Fakulta

Esejistická soutěž 2014

 

Esejistická soutěž pro čtenáře korejské literatury

Pro loňský úspěch bude Seminář koreanistiky Ústavu Dálného východu ve spolupráci s Korean Literature Translation Institute of Korea pořádat i v letošním roce Esejistickou soutěž pro čtenáře korejské literatury.

 

Podmínky a podrobnosti soutěže:

- soutěž je určena čtenářům z České republiky ve věku 15-30 let

- předmětem soutěže je esej v rozsahu cca 3 normostran (5200-5500 znaků včetně mezer)

- náměty pro letošní soutěžní eseje jsou:

1. Kim Jongha: Říše světla. Argo, 2013

2. I Munjol: Básník. Argo, 2014

- esej musí být doručena elektronicky nejpozději do 31. 8. 2014 (včetně) na adresu tomas.horak@ff.cuni.cz

- na konci eseje musí být uvedeny údaje o soutěžícím, tj. jméno a příjmení, datum narození, bydliště, telefon a e-mail

- spolu s esejí musí být v druhém souboru zaslán podepsaný a naskenovaný souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby FF UK, souhlas se zveřejněním soutěžní práce, a dále pak čestné prohlášení o původnosti soutěžní práce (příloha)

- přijetí soutěžního eseje bude potvrzeno e-mailem

- výsledky soutěže budou vyhlášeny do 15. 9. 2014, přičemž jednotliví soutěžící budou o výsledcích vyrozuměni e-mailem

- hodnocení esejí bude provádět komise ve složení doc. Miriam Löwensteinová, Ph.D. (FF UK v Praze) – předseda komise, Mgr. Tomáš Horák, Ph.D. (FF UK v Praze), Mgr. Martin Tirala, Ph.D. (FF UK v Praze), dle následujících kritérií:

Kritéria hodnocení

            1. Zřetelnost struktury, konzistence textu a souvislost s tématem

            2. Definování hlavní myšlenky/stanoviska/odpovědí

            3. Formulování argumentů, zdůvodnění stanoviska

            4. Věcná, faktická správnost argumentů

            5. Stylistická úroveň, bohatství použité slovní zásoby, dodržování gramatiky atd.

            7. Originalita (neotřelost úvah) a čtivost

 

Soutěží se o následující ceny:

       1. místo – tablet Samsung Samsung Galaxy Note 10.1 N8010

       2. a 3. místo – tablet Samsung Galaxy Tab 3 T3110

       4. a 5. místo – PocketBook Color Lux

       6.-10. místo – dárkové knižní poukazy v hodnotě 2000 Kč/osobu

       11.-50. místo – suvenýry Filozofické fakulty UK

       (uvedené ceny se mohou lišit dle aktuální dostupnosti v době vyhlášení výsledků, tj. mohou být nahrazeny obdobnými produkty odpovídající finanční hodnoty)

- slavností předání cen se uskuteční na konci září 2014 (bude upřesněno zároveň s vyhlášením výsledků) na půdě Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Všichni soutěžící obdrží pozvání e-mailem

- FF UK si jako pořadatel vyhrazuje změnu podmínek a zrušení soutěže  

PřílohaVelikost
Souhlas o původnosti soutěžní práce.docx11.65 KB

Aktuality

Nejsou žádné platné aktuality