Filozofická Fakulta

Im Pang - Zápisky za hranicí uvěřitelného

Im Pangova sbírka patří do oblíbené kategorie „neuvěřitelných příběhů“, které potkáváme na dlouhé časové ose v Číně, Koreji i Japonsku. 
Jejich svět je otevřený, namíchaný z domácích i cizích myšlenkových proudů. Pohybujeme se v říši podsvětního krále Jamy, v říši blaženosti, na ostrovech nesmrtelných – a od všech nás oddělují jen nepatrné, překročitelné hranice. 
Toulají se v nich mágové, na denním pořádku jsou kouzla a zaříkávání, proměny a nesmrtelnost. 
Tento svět obývá obrovské množství nejrůznějších duchů a démonů, smrtelné následky může mít setkání s démony neštovic nebo tyfu, mladíky mohou zahubit lišky či divoké kočky. 
Ne všechny duchy lze uplatit, ukonejšit, a vyhnat nebo přeprat. Část příběhů má nestandardní postavy, vzteklé manželky, podivíny, excentriky. 
Nechybějí ani legendy o věrné a nekonečné lásce, koncipované podle domácího vkusu a konceptu čong, na který dnešní Korejci odkazují jako na svou nejtypičtější vlastnost.

Im Pang (1640–1724) byl typický člověk své doby: syn provinčního guvernéra, od dětství údajně výjimečně nadaný a v dospělosti velký učenec. Vrcholu kariéry dosáhl až ve svých osmdesáti letech, kdy se stal ministrem. Jako zřejmě každý významnější literát se také několikrát ocitl v nepřízni dvora a konec svých dnů strávil v exilu. V dějinách korejské literatury figuruje nejvýrazněji právě sbírkou Čchonjerok, již podle tradice sestavoval na samém sklonku života.

Překlad: Miriam Löwensteinová

Togga, Praha 2018, ISBN 978-80-7476-135-5, 145 str., ke koupi