Filozofická Fakulta

Studentská konference: Výhledy středoevropské koreanistiky

V tomto akademickém roce pořádá Seminář koreanistiky a Prague Centre for Korean Studies třetí konferenci mladých koreanistů, pro studenty doktorského a magisterského studia a absolventy koreanistiky. Je to příležitost k prezentaci dosavadních výsledků a výzkumu, také k diskusi nad vlastním tématem před poučeným a benevolentním publikem. Výstupem z tohoto setkání bude sborník, publikovaný v rámci grantu Core University Program for Korean Studies.

Předpokládaný termín pořádání: únor 2017

Přihláška: obsahuje jméno účastníka, název příspěvku (v publikaci možno později upravit), oblast bádání (tj. literatura, jazyk, dějiny, společnost), abstrakt v rozsahu max. 15 řádek; elektronicky na: marek.zemanek@ff.cuni.cz.

Konference bude jednodenní s dopoledním a odpoledním zasedáním, upřesněno bude v prosinci 2016.

Vystoupení: 20 minut + 10 minut diskuse

Příspěvky pro sborník: zasílat průběžně do konce ledna 2017; příspěvky budou posuzovány a editovány

Prosíme všechny zájemce, aby přihlášky zaslali do 15. října 2016.

Aktuality

Nejsou žádné platné aktuality