Filozofická Fakulta

Práce českých a slovenských autorů

HILSKÁ, Vlasta: Naši přátelé z Dálného východu / Our Friends from the Far East. – Lidová kultura 1 (1945) 7, s. 1.

 

hp:  Korejci na Kampě / Koreans on Kampa Island. – Svobodné slovo 22. 9. 1945, s. 5.

 

PRŮŠEK, Jaroslav: Ještě Korejci na Kampě / Still Koreans in the Kampa Island. – Svobodné slovo 1 (1945) 121, s. 2.

 

PULTR, Alois: Škola orientálních jazyků / A School of Oriental Languages. – NO 1 (1945) 1, s. 28.

 

PULTR, Alois: Orientální jazyk snadno a rychle / An Oriental Language Learned with Ease and Soon. – NO 1 (1945) 2, s. 7-8.

 

PULTR, Alois: Orient nás volá / The Orient is Calling Us. (Předneseno v Československém rozhlase 17. IX. 1946 / Presented at the Czechoslovakian radio 17. IX. 1946.). – NO 2 (1947) 1, s. 20.

 

LESNÝ, Vincenc: Náš nejmladší orientalista  [Josef Šrám] / Our Youngest Orientalist [Josef Šrám]. – NO 2 ( 1947) 7, s. 37.

 

AALTO, Pentti: Les études orientales en Finlande. – ArOr 19 (1951), s. 79-93.

 

HAGENAUER, CH.: Les recherches sinologiques et japonologiques en France. – ArOr 19 (1951), s. 213-214.

 

PRŮŠEK, Jaroslav: Quelques mots sur les études relatives à ľExtrême-Orient en Tchécoslovaquie. – ArOr 19 (1951), s. 215-225.

 

PRŮŠEK, Jaroslav: Deset let naší orientalistiky / Ten Years of Our Oriental Studies. – ArOr 23 (1955), s. 321-330.

 

BEČKA, Jiří: Knihovny Orientálního ústavu / Libraries of the Oriental Institute. – NO 17 (1962) 7, s. 164-166.

 

PALÁT, Augustin: Orientální ústav a deset let ČSAV  / The Oriental Institute and Ten Years of the Czechoslovak Academy of Sciences. – NO 17 (1962) 8, s. 185-186.

 

PRŮŠEK, Jaroslav: Dvacet let / Twenty Years. – ArOr 33 (1965) 2, s. 169-174.

 

GENZOR, Jozef: Na hranici dvoch svetov / On the Two World’s Borderline. – Svet vedy (1967) 12, s. 730-733.

 

Korean Studies. Department of East Asia. – In: Czechoslovak Academy of Sciences. Oriental Institute: Asian and African Studies in Czechoslovakia. Under the editorial guidance of Miroslav Oplt. Moscow, Nauka 1967, s. 83-84, 96.

 

GENZOR, Jozef: V krajine rannej sviežosti / In the Land of Morning Calm. – Príroda a spoločnosť  (1969) 24, s. 20-24.

 

Nový Orient před 25 lety / The „Nový Orient“ 25 Years Ago. – NO 25 (1970) 5, s. 129-131.

 

V. P. [Vladimír Pucek]: O počátcích čs. koreanistiky (k sedmdesátinám doc. dr. A. Pultra) / On the Beginnings of  Korean Studies in Czechoslovakia (on the Occassion of the 70th Birthday Anniversary of A. Pultr). – NO 31 (1976) 3, s. 87.

 

[Korean Studies in Czechoslovakia.] – In: AKSE NEWSLETTER 1978, London, No. 2, s. 17.

 

[Korean Studies in Czechoslovakia.] – In: AKSE NEWSLETTER 1980, London, No. 4, s. 16.

 

[Korean Studies in Czechoslovakia.] – In: AKSE NEWSLETTER 1981, London, No. 5, s. 23.

 

PUCEK, Vladimír: Koreanistika na filozofické fakultě Karlovy univerzity v roce 1982/1983 / Korean Studies at the Philosophical Faculty of Charles University in 1982/1983. – NO 37 (1982) 3, s. 93-94.

 

[Korean Studies in Czechoslovakia.] – In: AKSE NEWSLETTER 1983, Durham, No. 6, s. 10.

 

[Korean Studies in Czechoslovakia.] – In: AKSE NEWSLETTER 1984, Durham, No. 7, s. 14.

 

[Korean Studies in Czechoslovakia.] – In: AKSE NEWSLETTER 1985, Durham, No. 8, s. 30.

 

Za Bohumírem Schindlerem / In Memoriam Bohumír Schindler. – NO 40 (1985) 1, s. 23.

 

[Korean Studies in Czechoslovakia.] – In: AKSE NEWSLETTER 1986, Durham, No. 9, s. 34.

 

V. P. [Vladimír Pucek]: K životnímu jubileu dr. Aloise Pultra / On the Occassion of the Life Jubilee of  Dr. Alois Pultr. – NO 41 (1986) 5, s. 149.

 

[Korean Studies in Czechoslovakia.] – In: AKSE NEWSLETTER 1987, Durham, No. 10, s. 34.

 

PUCEK, Vladimír: Making the Far East Less Distant. Solidarity. Prague (1987) 2, p. 22-24.

 

[Korean Studies in Czechoslovakia.] – In: AKSE NEWSLETTER 1988 / January, Durham, No. 11, s. 32-34, fotogr. [A. Pultr.]

 

[Korean Studies in Czechoslovakia.] – In: AKSE NEWSLETTER 1988 / October, Sheffield, No. 12,  s. 30-31.

 

BUŠKOVÁ, Marta: Korean Studies in Czechoslovakia. – [Referát přednesený na  Mezinárodním vědeckém foru specialistů zabývajících se Koreou, Pchjongjang, 11.-14. 5. 1988 / Paper presented at the international scientific forum of specialists dealing with Korea, Pyǒngyang, 11.-14. 5. 1988]

 

[Korean Studies in Czechoslovakia.] – In: AKSE NEWSLETTER  1989, Sheffield, No. 13,  s. 31.

 

BEČKA, Jiří – KRÁSA, Miloslav: Z historie Orientálního ústavu / From the History of the Oriental Intitute. – NO 45 (1990) 5, s. 129-131.

 

[Korean Studies in Czechoslovakia.] – In: AKSE NEWSLETTER 1990, Sheffield, No. 14, s. 32-34.

 

PUCEK, Vladimir: 체코에서의 韓國學. 학술강연회요지 / Čchekchoesŏ han’gukhak. Haksul kang’jŏnhö jodži / Koreanistika v Československu. Resumé z vědecké konference / Korean studies in Czechoslovakia. Summaries from conference. – In: 한국학연구, 인하대학교 한국학연구소 제2집 / Han’gukhak jŏn’gu, Inha tähakkjo han’gukhak jŏn’guso če 2 čip / Journal for Korean Studies, Inha University, Center for Korean Studies (1990) 2, s. 171-174.

 

Časopis Československo-korejské společnosti ‘91 / Magazine of Czechoslovakia-Korean Society ’91. Praha, Československo-korejská společnost 1991. 8 s. 

 

[Korean Studies in Czechoslovakia.] – In: AKSE NEWSLETTER 1991, Sheffield, No. 15, s. 25.

 

푸책, 블라디미르 / PUCEK, Vladimír: 체코에서 한국학이 걸어온 길 / Čchekchoesŏ han’gukhagi kŏrŏon kil / The Path of Korean Studies in Czechoslovakia. – 새국어 생 활 / Sä  kugŏ sänghwal 1 (1991) 2, s. 68-75.

http://www.korean.go.kr/nkview/nklife/1991_2/2_10.html

 

푸책, 블라디미르 / PUCEK, Vladimír: 체코슬로바키아에서의 한국어 교육 / Čchekchosŭllopakchiaesŏŭi han’gugŏ kjojuk / Teaching of the Korean Language in Czechoslovakia. – 한글 새소식 / Han’gŭl säsosik (1991) No. 232, p. 12-14.

 

푸책, 블라디미르 / PUCEK, Vladimír: 체코슬로바키아에서의 한국어 교육에 대하여 / Čchekchosŭllopakchiaesŏŭi han’gugŏ kjojuge tähajŏ / On the Teaching of Korean in Czechoslovakia. – In: 제 2 회 국제 한국어 교육자 대회 발표 논문집 / Če 2 čcha kukče han’gugŏ kjojukča tähö palpchjo nonmunčip / A Collection of Papers Read at the 2nd  International Conference of Teachers of the Korean Language. 서울, 한글 학회 / Sŏul, Han’gŭl hakhö 1991, s. 9-22.

 

푸책, 블라디미르 / PUCEK, Vladimír: 체코슬로바카아에서의 한구어 교육에 대 하여 / Čchekchosŭllopakchiaesŏŭi han’gugŏ kjojuge tähajŏ / Korean Language Teaching in Czeckoslovakia (sic!). – In: 교육 한글 /  Kjojuk han’gŭl 1991, No. 4, p. 225-239. 서울, 한글 학회 / Sŏul, Han’gŭl hakhö / The Korean Language Society.

 

[KŘIKAVOVÁ, Adéla]: Dne 8. listopadu 1992 zemřel český orientalista Josef Šrám / The Czech Orientalist Josef Šrám died on 8th November, 1992. – NO 48 (1993) 2, s. 44.

 

KLÖSLOVÁ, Z.: 12. listopadu 1992 zemřel ve věku 86 let doc. PhDr. Alois Pultr / Alois Pultr, PhD., Assoc. Prof., died on 12th November, 1992 at the age of eighty-six. – NO 48 (1993) 2, s. 44.

 

[Korean Studies in Czech Republic.] – In: AKSE NEWSLETTER 1993, Sheffield, No. 17, s. 20-21.

 

PROCHÁZKA,Václav: Huberta Kimová (život a dílo)/ Life and work. – Numismatické listy 48 (1993) 2, s. 39-44.

 

푸책, 블라디미르 / PUCEK, Vladimír: 체코어로 번역된 한국문학의 개관 – 선택과 출판의 문제점 / Čchekchoŏro pŏnjŏktön han’guk munhagŭi kägwan – sŏntchäkkwa mundžedžŏm / A Survey of the Korean Literature Translated into Czech – Problems of Choise and Edition. 외국 문학 / Öguk munhak / Contemporary World Literature 35 (1993) 7, s. 340-359.

미리보기: http://www.dbpia.co.kr/Journal/ArticleDetail/56078

 

[Korean Studies in Czech Republic.] – In: AKSE NEWSLETTER 1994, Sheffield, No. 18, s. 11.

 

MANDOVCOVÁ, Eva; VESELÝ, Jindřich: Dítě naší doby / Children of our times. – Pragis, pražský regionální měsíčník 1994, červen, s. 5, fotogr.  

 

[Korean Studies in Czech Republic.] – In: AKSE NEWSLETTER 1995, Sheffield, No. 19, s. 31-32.

 

Mezinárodní setkání koreanistů v Praze. Rozhovor se sekretářem 17. konference AKSE Vladimírem Puckem. Hovořila Ľubica Obuchová / An international meeting of Koreanists in Prague. An interview with the secretary of the 17th AKSE Conference Vladimír Pucek. Questions by Ľubica Obuchová. – NO 50 (1995) 7, s. 227-228.

 

푸책, 블라디미르 / PUCEK, Vladimír: 체코에서의 한국 문학에 관한 연구들 / Čchekchoesŏŭi han’guk munhage kwanhan jŏngudŭl  / Studies on Korean literature in the Czech Republic. – In: 제 2 회 한국학 국제 학술 회의 해 방  50 주년, 세계 속의 한국학 / Če 2 hö han’gukhak kukče haksulhöŭi: Häbang 50 čunjŏn, segje sogŭi han’gukhak / The 2nd International Symposium on Korean Studies: Korean Studies from global perspectives on the 50th anniversary of the Korean Liberation. 인천, 인하대학 / Inčchŏn, Inha University 1995, s. 443-445.

 

PUCEK, Vladimír: Evropská koreanistická konference / Conference on Korean studies in Europe. – Forum (Charles University Newsletter) 4 (1995), s. 3.

 

PUCEK, Vladimír: Chcete pracovat ve firmě Hyundai? / Do you want to be employed in Hyundai Corp.? Interview on Korean studies. – Denní telegraf, 4. 3. 1995, s. 2.

 

PUCEK, Vladimír: Předmluva / Foreword. – In: KLÖSLOVÁ, Zdenka, ed.: Korea in Czechoslovakia (Czech Republic). Bibliography = Korea v Československu (České republice.)  Bibliografie. Praha, enigma corporation 1995, s. III-XII.

 

Z.K. [Zdenka Klöslová]: Korean Library. Oriental Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic. [Praha 1995, a leaflet.]

 

[Korean Studies in Czech Republic.] – In: AKSE NEWSLETTER 1996, Leiden, No. 20,  s. 21.

 

PUCEK, Vladimír: Development and Present State of Korean Studies in the Czech Republic.[In Korean.] – In: The 3rd International Symposium of East Asia. „Korean Studies and a Culture of Life“. Seoul, Kyonggi University 1996, sv. 6, s. 123-135.

 

PUCEK, Vladimír: Korean Language Education at the Charles University – Problems and Perspectives. – In: Paris International Conference on Han’gul and Culture. Paris, IACLE, UNESCO 1996, s. 51-53.

 

[Korean Studies in Czech Republic.] – In: AKSE NEWSLETTER 1997, Leiden, No. 21, s. 16-21. http://www.akse.uni-kiel.de/upload_files/AKSENewsletter21_1997.pdf

 

PROCHÁZKA,Václav: Zemřela Huberta Kimová / Huberta Kimová died. – Numismatické listy 52  (1997) 5-6, ,s. 170-171.

 

푸책, 블라디미르 / PUCEK, Vladimír: 까렐 대학에서의 한국어 교육과 교과서의 작성/ Kkarel tähakoesŏŭi han’gugŏ kjojukkwa kjogwasŏŭi čaksŏng / Výuka korejštiny a tvorba učebnic na Univerzitě Karlově / Teaching of Korean language and creation of textbooks at Charles University in Prague. – Proceedings of the 6th International Conference on Korean Linguistics. Seoul, Hangŭl hakhö, October 1997, s. 265-279.

 

CEJNAROVÁ, Štěpánka: Knižní dar pro Korejskou knihovnu Orientálního ústavu AV ČR / Book donation to the Korean Library of the Oriental Institute. – Akademický bulletin č. 3, 19.3. 1998, s. 10.

 

[Korean Studies  in Czech Republic.] – In: AKSE NEWSLETTER 1998, Leiden, No. 22, s. 5-8.

 

HORÁKOVÁ, Štěpánka: Korejská knihovna Orientálního ústavu znovu otevřena / Korean Library of the Oriental Institute opened again. – NO 54 (1999) 6, s. 231-233, l obr., 1 fotogr.

 

HORÁKOVÁ, Štěpánka: K pětašedesátinám doc. PhDr. Vladimíra Pucka, CSc. = On the Sixty-Fifth Birthday of Prof. Vladimír Pucek, PhD. – In: HORÁKOVÁ, Štěpánka, ed.: Vladimír Pucek. Bibliograie 1954-1998 = Vladimír Pucek. Bibliography 1954-1998. Praha / Prague 1999, s. xiii-xv,  xvii-xix.

 

Kdo byl kdo. Čeští a slovenští orientalisté, afrikanisté a iberoamerikanisté / Who Was Who. The Czech and Slovak Orientalists, Africanists and Latin-Americanists. [Koreanisté / Koreanists: Jaroslav Bařinka, Marta Bušková, Jozef Genzor, Ivana Marie Gruberová, František Honzák, Jiří Janoš, Zdenka  Klöslová, Miriam Löwensteinová, Vladimír Pucek, Alois Pultr, Jiřina Růžová, Josef Šrám, Ivo Vasiljev.] (Zpracoval kolektiv autorů. Hlavní redaktor Jan Filipský / Compiled by a collective of authors. The chief redactor Jan Filipský.) – Praha, Nakladatelství Libri 1999. 620 s.     http://www.libri.cz/databaze/orient/

2001.

 

KLÖSLOVÁ, Zdenka: 19. konference AKSE – obměna generací / 19th AKSE conference - replacement of generations. – NO 54 (1999) 5, s. 192-193.

 

KOLMAŠ, Josef: Úvodem = Foreword. – In: HORÁKOVÁ, Štěpánka, ed.: Vladimír Pucek. Bibliografie 1954-1998 = Vladimír Pucek. Bibliography 1954-1998. Praha = Prague 1999, s. ix, xi.

 

[Korean Studies in Czech Republic.] – In: AKSE NEWSLETTER  1999, Leiden, No. 23, s. 3-5. http://www.akse.uni-kiel.de/upload_files/AKSE_Newsletter_23 1999.htm

 

[Korean Studies in Czech Republic.] – In: AKSE NEWSLETTER  2000, Leiden, No. 24, s. 7-10. http://www.akse.uni-kiel.de/upload_files/AKSENewsletter24.pdf

 

OLIVOVÁ, Lucie: Ohlédnutí za výstavou české orientalistiky / Look back at the exhibition of Czech Oriental studies. – NO 55 (2000) 1, s. 35.

 

푸체크 / (Vladimír PUCEK): 체코에서의 한국어 교육 발전과 한글 문화의 보급. 특별 강연 / Čchekchoesŏŭi han’gugŏ kjojuk palčŏnkwa han’gŭl munhwaŭi pogŭp / Rozvoj výuky  korejského jazyka v České republice a šíření kultury korejského písma / Developing of teaching the Korean language in the Czech Republic and dissemination of the culture of the Korean script. – 東崇學術財團 / 동숭학술재단 / Tongsung haksul čädan (2000) 4, s. 12-15.

http://dongsung.or.kr/img/news/pdf/dong_4.PDF

 

[Vladimír Pucek, fotografie] – In: 東崇學術財團 / 동숭학술재단 / Tongsung haksul čädan  (2000) 4, s. 3.

http://dongsung.or.kr/img/news/pdf/dong_4.PDF

 

[Korean Studies in Czech Republic.] – In: AKSE NEWSLETTER 2001, Leiden, No. 25, s. 7-10. http://www.akse.uni-kiel.de/upload_files/AKSENewsletter25_2001.pdf

 

[Korean Studies in Czech Republic.] – In: AKSE NEWSLETTER 2002, Leiden, No. 26, s. 7-10. http://www.akse.uni-kiel.de/upload_files/AKSENewsletter26_2002.pdf

 

CHO Young-Ran: O výuce koreanistiky a bohemistiky / About teaching Korean studies and Bohemian studies. – Nanumto Plus (2002) 1, s. 17.

 

[Korean Studies in Czech Republic.] – In: AKSE NEWSLETTER  2003, Leiden, No. 27, s. 7-10. http://www.akse.uni-kiel.de/upload_files/AKSENewsletter27_2003.pdf

 

LÖWENSTEINOVÁ, Miriam: 체코에서의 한국학: 과거, 현재 그리고 미래 / Čchekchoesŏŭi han’gukhak: kwagŏ, hjŏndžä kŭrigo mirä / Koreanistika v České republice: minulost, přítomnost a budoucnost / Korean studies in the Czech Republic: past, present and future. – In: 동유럽 지역의 한국어 교육과정 표준화 연구 / Tongjurŏp čijŏgŭi han’gugŏ kjojukkwadžŏng pchjodžunhwa jŏngu. Sofia, SemaRSH 2003, s. 68-78.

Historie ČKS / 협회 역사 / History of the Czech-Korean Society. – Informační bulletin ČKS (2005) 0. číslo, s. 10-12.

Informační bulletin ČKS 2005 = 체크 -코리아 협회 회보 2005 / Čchekchŭ-Kchoria hjŏphö höbo 2005. – Praha, Česko-korejská společnost  2005. 52 s. , fotogr.

KLUBRTOVÁ, Jolana: Korejská knihovna OÚ AV ČR / Korean Library of the Oriental Institute of Czech Academy of Sciences = 체코 공화국 과학학술원 동양 연구소 (OÚ AV ČR), Korea 도서관 / Čchekcho konghwakuk kwahakhaksulwŏn tongjang jŏn’guso (OÚ AV ČR),  KOREA tosŏgwan. - Informační bulletin ČKS = 체크-코리아 협회 회보 / Čchekchŭ-Kchoria hjŏphö höbo, ročník 2005, 0. číslo, s. 38-39. Kor. překlad Čŏn Sŏn-hŭi / Transl. into Korean by 전선희, s. 39-41.

 

[Korean Studies in Czech Republic.] – In: AKSE NEWSLETTER 2005, Leiden, No. 29, s. 23.

 

LÖWENSTEINOVÁ, Miriam: Teaching Korean literature in the Czech Republic. – In: Studii po koreistika. Journal of Korean Studies, Sofia. Vol. 8, Seamarsh 2005, s. 186-202.

 

PUCEK, Vladimír; BLÁHA, Petr – HEJZÁKOVÁ, Petra: Rozhovor s koreanistou Vladimírem Puckem / 한국학자 Vladimír Pucek 박사 / Han’guk hakča Vladimír Pucek paksa / Interview with koreanist Vladimír Pucek. – Informační bulletin ČKS 2005, s.14-17, 17-20.

 

Informační bulletin ČKS 2006 = 체크 -코리아 협회 회보 2006 / Čchekchŭ-Kchoria hjŏphö höbo 2006. – Praha, Česko-korejská společnost 2006. 112 s., fotogr.

 

[Korean Studies in Czech Republic.] – In: AKSE NEWSLETTER 2006, Sheffield, No. 30, s. 15-19. http://www.akse.unikiel.de/upload_files/AKSENewsletter30_2006.pdf

 

PUCEK, Vladimír: AKSE a rozvoj české koreanistiky / AKSE and the development of Korean studies in the Czech Republic. – Informační bulletin ČKS = 체크-코리아 협회 회보 / Čchekchŭ-Kchoria hjŏphö höbo, ročník 2006, 1. číslo, s. 8, 10, 12, 14. Kor. překlad Čŏn Sŏn-hŭi / Transl. into Korean by 전선희, s. 9, 11, 13, 15.

 

BLÁHA, Petr: Výstava Korea v České republice: 55 let české koreanistiky / Exhibition named Korea in the Czech Republic: 55 years of Korean Studies in the Czech Republic. / 전시회:  체크내 코리아 체크내 한국학 55 주년 기념 / Čŏnsihö: Čchechkonä Kchoria -Čchekchonä hang’gukhak 55 čunjŏn kinjŏm. – Informační bulletin ČKS = 체크-코리아 협회 회보 / Čchekchŭ-Kchoria hjŏphö höbo, ročník 2006, 1. číslo, s. 102-103. Kor. překlad Čŏn Sŏn-hŭi / Transl. into Korean by 전선희.

 

The third annual Korean Studies Graduate Students' Convention (KSGSC) 2006. Prague,  September 12 to September 17, 2006.

http://www.orient.cas.cz/sd/novinky/hlavni-stranka/news_0006.html

 

[Korean Studies in Czech Republic.] – In: AKSE NEWSLETTER  2007, Sheffield, No. 31, s. 15-20. http://www.akse.unikiel.de/upload_files/AKSENewsletter31_2007.pdf

 

푸책, 블라디미르 / PUCEK, Vladimír: 체코의 한국학 발전과 현상 / Čchekchoŭi  han’gukhak  palčŏnkwa hjŏnsang (Rozvoj a současný stav koreanistiky v České republice / Development and current situation of Korean Studies in the Czech Republic.) – In: / Häö Han’gukhak päksŏ / White Paper on Korean Studies Overseas. Soul, Korea Foundation 2007, s. 524-540.

 

PUCEK, Vladimír: Vzpomínky na počátky vzájemné spolupráce koreanistiky na Filozofické fakultě UK a bohemistiky na Korejské univerzitě cizích jazyků v Soulu (HUFS) / Memories on the beginnings of cooperation of Charles University Faculty of Arts’ Korean studies and Hankuk University of Foreign Studies’ (HUFS’) Bohemian studies in Sǒul. / 까렐대학교 철학학부의 한국어학과와 한국외대의 체코어학과간 상호협력의 처음 시기를  떠올리며 / Kkarel tähakkjo čchŏrhakhakpuŭi han’gug ŏhakkwawa han’guk ödäŭi čchekcho ŏhakkwagan sangho hjŏmnjŏgŭi čchŏŭm sigirŭl ttŏollimjŏ. (Překlad do korejštiny Čang Sŏn-jŏng / Transl. into Korean by Chang Sŏn-yŏng / 번역: 장선영.) – Bulletin Česko-korejské společnosti = 체코-코리아 협회 회보 / Čchekcho-Kchoria hjŏphö höbo 2007-2008, s. 38-43.

 

[Korean Studies in Czech Republic.] – In: AKSE NEWSLETTER 2008, Sheffield, No. 32, s. 13-14. http://www.akse.unikiel.de/upload_files/AKSENewsletter32_2008.pdf

 

LÖWENSTEINOVÁ, Miriam: Bez šťastného konce / No happy ending. – A2 4 (2008) 15, s. 25.

 

Bulletin Česko-korejské společnosti 2007-2008 = 체코-코리아 협회 회보 2007-2008 / Čchekcho-Kchoria hjŏphö höbo 2007-2008. – V Praze, vydala Česko-korejská společnost / 체코-코리아 협회 2009. 208 s., fotogr., il.

 

[Korean Studies in Czech Republic.] – In: AKSE NEWSLETTER  2009, Sheffield, No. 33, s. 12-14. http://www.akse.uni-kiel.de/upload_files/AKSE%20Newsletter33_2009.pdf

 

[Korean Studies in Czech Republic.] – In: AKSE NEWSLETTER  2010, Cambridge, No. 34, s. 15-18. http://www.akse.uni-kiel.de/upload_files/AKSENewsletter34_2010.pdf

 

MAZANÁ, Vladislava; KANG Shin-who: Proficiency Exam Needs Speaking Test. – The Korea Times 27. 4. 2010, s. 10, fotogr.

https://www.koreatimes.co.kr/www/news/special/2010/04/139_63791.html

 

 

올샤, 야로슬라브 2세 / OLŠA, jr. Jaroslav: 번역가들을 칭송하며/ Pŏnjŏkkadŭrŭl čchingsonghamjŏ / Chvála překladatelů / In Praise of Translators. – -list. Books from Korea 9 (2010) Autumn, s. 69, fotogr.

http://kor.list.or.kr/articles/article_view.htm?Div1=14&Idx=542

 

OLŠA, Jaroslav jr.: In Praise of Translators. -list. Books from Korea 9 (2010) Autumn, s. 69, fotogr.

http://www.list.or.kr/articles/article_view.htm?Div1=16&Idx=531

 

PUCEK, Z historie české koreanistiky. (K 60. výročí vzniku oboru koreanistika na Univerzitě Karlově v Praze) / From history of Korean studies in the Czech Republic. (The 60th anniversary of Korean studies at the Charles University in Prague.). – Mezinárodní politika 34 (2010) 6, s. 30-34, 1 il.

 

HAJZLEROVÁ, Jana: Český koreanista doc. Vladimír Pucek vyznamenán jihokorejským prezidentem / Czech koreanist doc. Vladimír Pucek awarded by the South Korean president, il.

http://cks-korea.cz/page/6/?app-download=nokia

15. 11. 2011.

 

[Korean Studies in Czech Republic.] – In: AKSE NEWSLETTER  2011, Cambridge, No. 35, s. 18-21. http://www.akse.uni-kiel.de/upload_files/AKSE%202011%20Newsletter.pdf 

 

VASILJEV, Ivo: [Koreanistika / Korean Studies.] – In: VASILJEV, Ivo: Život s více jazyky. Jazyková autobiografie / A Life with Several Languagues. A Language Autobiography. Praha, Lidové noviny 2011, s. 48-70.

 

[Korean Studies in Czech Republic.] – In: AKSE NEWSLETTER 2012, Cambridge, No. 36, s. 20-22. http://www.akse.uni-kiel.de/upload_files/AKSE%20Newsletter%2036%20(2012).pdf

 

OLŠA, Jaroslav, jr. – SCHIRMER, Andreas: An Unsung Korean Hero in Central Europe: The Life and Work of the Multi-Talented Scholar Han Hŭng-su (1909-?). Transactions of the Royal Asiatic Society Korea Branch (87) 2012, 33 p.

 

Curriculum vitae – Vladimír Pucek. – In: LÖWENSTEINOVÁ, Miriam – GLOMB, Vladimír, eds.: Podoby Koreje / Images of Korea. Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 2013, s. 11-12.

 

HORÁKOVÁ, Štěpánka: Aplikovatelnost modelu výuky korejského ǒhaktangu na FF UK / Strategy of teaching Korean as a part  of curriculum of Korean studies at Faculty of Philosophy at Charles University. – In: LÖWENSTEINOVÁ, Miriam – ZEMÁNEK, Marek, eds.: Sborník mladých koreanistů / Proceedings of Young Koreanists. – [Praha], Nová vlna  2013, s. 163-180.

 

[Medailonky autorů v knize Podoby Koreje. Pocta Vladimíru Puckovi k 80. narozeninám / Profiles of authors in the book Images of Korea. Tribute to Vladimír Pucek’s 80th birthday.In: LÖWENSTEINOVÁ, Miriam – GLOMB, Vladimír, eds.: Podoby Koreje / Images of Korea. Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 2013, s. 301-305.

 

PUCEK, Vladimír; LÖWENSTEINOVÁ, Miriam – GLOMB, Vladimír: S docentem Vladimírem  Puckem o jeho začátcích, koreanistice, celoživotní práci a obou Korejích / With doc. Vladimír Pucek about beginnings, Korean studies, his life’s work and about both Koreas. – In: LÖWENSTEINOVÁ, Miriam – GLOMB, Vladimír, eds.: Podoby Koreje / Images of Korea. Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 2013, s. 13- 24.

Aktuality

Nejsou žádné platné aktuality