Filozofická Fakulta

Války

JOHNSON, Paul: Korejská válka / The Korean War. – In: Johnson, Paul: Dějiny dvacátého století / History of the 20th Century. (Přel. Jan Čulík / Transl. by Jan Čulík.) Praha, Rozmluvy 1991, s. 438-439, 448-449.

 

VÁLKA v Koreji / War in Korea. – In: Oxfordský atlas moderních světových dějin / Oxford Atlas of modern World History. (Přel. Aleš Ždimer a Zora Procházková / Transl. by Aleš Ždimer a Zora Procházková). Praha, Odeon 1991, kap. 25 / chapter 25.]

 

LIVESEY, Anthony: [Douglas Mac Arthur (1880-1964.) Vylodění v Inčchonu. Protivník Čoj Yong Kun (Čchö Jong-gon) (1903-1972) / Douglas Mac Arthur (1880-1964.) Landing at Inch’ǒn. The advesary Ch’oe Yong-gun (1903-1972).]. – In: LIVESEY, Anthony: Velké bitvy slavných vojevůdců / The great battles of famous commanders. (Přel. J. Holba / Transl. by J. Holba.) Praha, Slovart 1996, s. 180-187.

 

DUPUY, R. Ernest – DUPUY, Trevor N.: Válka v Koreji (1950-1953) / The War in Korea (1950-1953). – In: DUPUY, R. Ernest – DUPUY, Trevor N.: Harperova encyklopedie / The Harper encyclopedia. II. díl. Historie vojenství / II part. Military history. (Přeložili manželé Benešovi / Translated by Mr. and Mrs. Beneš.). Praha, Forma 1997, s. 1372-1386.

 

KOHN, G. C.: Čínsko-korejské války. Korejská válka / Sino-Korean wars. Korean war. – In: KOHN, G. C. : Velká encyklopedie válek / The great encyclopedia of wars. (Přel. Naděžda Funioková / Transl. by Naděžda Funioková.) Brno, Jota 1997, s. 127, 250.

 

ARON, Raymond: Korejská nehoda / Korean accident. – In: ARON, Raymond: Historie XX. století / History of XX. century. (Přel. Helena Bequivinová aj. / Transl. by Helena Bequivinová et al.)  Praha, Academia 1999, s.378-380.

 

CUMINGS, Bruce: Korejská válka / The Korean War. – In: KRIEGER, Joel, ed.: Oxfordský slovník světové politiky / The Oxford Companion to Politics of the World. (Přel. kolektiv překladatelů / Transl. by a team of translators.) Praha, Ottovo nakladatelství s.r.o. 2000, s. 387-388.

 

FORTY, George: [Japonsko, válka s Ruskem. Korea. Korejská válka / Japan, war with Russia. Korea. Korean war.]. – In: FORTY, George: Pozemní války / Land Warfare. (Přel. Martin König / Transl. by Martin König.) Praha-Plzeň, nakladatelství Beta – Dobrovský a Ševčík 2001, s. 127-128, 133-135.

 

INČCHON, 1950 / Inch ‘ŏn, 1950. – In: NEWARK, Tim: Rozhodující bitvy dějin / The crucial battles of history. (Z angl. orig. Turning the tide of war přel. Michael Borovička a Ivan Brož / From the English originalTurning the tide of war“ transl. by Michael Borovička a Ivan Brož.) Praha, Ottovo nakladatelství 2003, s. 166-169.

Aktuality

Nejsou žádné platné aktuality