Filozofická Fakulta

Náboženství

Církev sjednocení (Moonova sekta) / The Church of Unifiction (Moon’s sect). – In: Malý slovník sekt / Small dictionary of sects. ( Z němčiny přel. Alžběta Sirovátková / Transl. from German by Alžběta Sirovátková.) Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 1998, s. 21-24.

 

Korejská náboženství / Korean religions. – In: WALDENFELS, Hans – KÖNIG, Franz, kardinál, eds.: Lexikon náboženství / Lexicon of religions. (Přel. Petr Němec, Jan Stehlík / Transl. by Petr Němec, Jan Stehlík.) Praha, Victoria Publishing 1994, s. 242-244.

 

Aktuality

Nejsou žádné platné aktuality