Filozofická Fakulta

Historie

DURMAN, Karel – SVOBODA, Miloslav: Korea. Korejská lidově demokratická republika. Korejská republika. Korejská strana práce. Korejská válka 1950-1953. Korejské povstání 1919 / Korea. The Democratic People’s Republic of Korea. Korean Workers’ Party. Korean War 1950-1953. Korean Uprising 1919. – In: DURMAN, Karel – SVOBODA, Miloslav: Slovník moderních světových dějin / The Dictionary of Modern World History. Praha, Svoboda 1969, s. 272-279.

 

PEČENKA, Marek – LUŇÁK, Petr a kol.: Korejská povstání. Korejská válka / Korean uprisings. Korean war. – In: PEČENKA, Marek – LUŇÁk, Petr et al.: Encyklopedie moderní historie / Encyclopedia of modern history. Praha, Libri 1995, s. 239-240. – 2. vyd. / 2nd ed. Praha, Libri 1998, s. 255-256. – 3., rozš. vyd. / 3rd enlarged ed. Praha, Libri 1999, s. 255-256.

 

J.j. [Jiří Janoš]: I Song-ge. I Sun-sin. – In: FRANKERBERGER, Otakar – FIDLER, Jiří: Kdo byl kdo. Slavní vojevůdci / Who was who. Famous generals. Praha, Libri 1997, s. 134-136.

Aktuality

Nejsou žádné platné aktuality