Filozofická Fakulta

Geologie

JIN, S. G. a PAKK, P. H: Does the Southern Korean Peninsula belong to the Amurian plate? GPS observations. Studia geophysica et geodaetica, Praha 50 (2006) 4, s. 633-644.

Aktuality

Nejsou žádné platné aktuality