Filozofická Fakulta

Astrologie

LÖWENSTEINOVÁ, Miriam: Nebeská znamení, jejich pacifikace a úloha při posuzování vlády korejských panovníků ve starověku / Celestial signs, its pacification and its role of assessmenting of the government of the Korean rulers in ancients times. – Theologická revue 75 (2004) 1, s. 75-84.

Aktuality

Nejsou žádné platné aktuality