Filozofická Fakulta

Předmluvy, doslovy a komentáře k překladům z korejštiny, medailonky autorů

SPIRHANZL-DURIŠ, Jar[oslav]: Úvodem / Introduction. – In: GARIN-MICHAJLOVSKIJ, Nikolaj Georgijevič: Z říše nezapadajícího slunce /// The Empire of the Never-Setting Sun. V Praze, Jan Svátek 1932, s. 5-7.

 

PULTR, Alois: Doslov / Afterword. – In: ČO Ki-čchon: Ulice v plamenech /// CHO Ki-ch’ŏn: A Street in Flames. Praha, Nový Orient 1952, s. [41-46]. – Malá knižnice Orientu. Sv. 1.

 

PULTR, Alois: Předmluva / Preface. – In: ČO Ki-čchon: Ulice v plamenech /// CHO Ki-ch’ŏn: A Street in Flames. 1st ed. Praha, Naše vojsko 1953, s. 5-10.

 

VYHLÍDAL, Oldřich: O staré poesii „Země jitřní svěžesti“ /// Old Poetry of the „Land of the Morning Calm“. – In: Chryzantémy / Chrysanthemums. Praha, SNKLHU 1958, s. 7-26.

 

PUCEK, Vladimír: Hnutie Nový směr v kórejskej literatúre /// The „New Trend Movement“ in Korean Literature. – In: ČCHÖ So-hä: Krvavé stopy / CH’OE Sŏ-hae: Bloody Traces. Bratislava, Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry 1962, s. 219-231.

 

PUCEK, Vladimír: Kim Man-džung a korejská próza /// Kim Man-jung and Korean Prose. – In:   KIM Man-džung: Putování paní Sa na jih / KIM Man-jung: The Lady Sa’s Journey to the South (Sassi namjŏnggi). Praha, SNKLU 1964, s. 7-20.

 

BAŘINKA, Jaroslav: V dračím paláci Kim Si-supově /// At Kim Si-sŭp’s Dragon Palace. – In: KIM Si-sup: Vyprávění z hory Kumo / KIM Si-sŭp: New Stories from the Mountain Kŭmo. Praha, Odeon 1973, s. 9-15.

 

VYHLÍDAL, Oldřich: Doslov / Epilogue. – In: Chryzantémy. Ze země zelených hor /// Chrysanthemums. From the Land of the Green Hills. Praha, Československý spisovatel – Klub přátel poezie 1976, s. 155-160.

 

PUCEK, Vladimír: Úvod / Introduction. – In: Tajomstvá belasého draka. Kórejské mýty a povesti ///   Secrets of the Blue Dragon. Korean Myths and Legends. Bratislava, Tatran 1978, s. 7-19.

 

PUCEK, Vladimír: Předmluva / Preface. – In: Vodopád Devíti draků. Korejské mýty a pověsti /// Waterfall of the Nine Dragons. Korean Myths and Legends. Praha, Albatros 1983, s. 7-15.

 

KRATOCHVIL, Antonín: Několik slov závěrem / A Few Words in Conclusion. – In: KOVAL, Libor: Květy staré Koreje /// Flowers of the  Old Korea. Londýn, vl. nákl. / private edition  1987, s. 67-75.

 

LÖWENSTEINOVÁ, Miriam: Korejská vyprávění / Korean Tales. – In: Hvězda blesku /// A Star of a Thunderbolt. Praha, Orientální ústav ČSAV 1992, s. 142-144.

 

LÖWENSTEINOVÁ, Miriam: Nad Kim Man-džungovým románem / Reflections on Kim Man-jung’s Novel. – In: KIM Man-džung: Sen devíti z oblaků /// KIM  Man-jung: A Nine Cloud Dream.  [Praha], Reflex 1992, s. 122-137.

 

PUCEK, Vladimír: Nachwort. – In: Koreanische Märchen. Erzählt von Vladimír Pucek. Ilustrationen von Josef Kremláček. Ins Deutsche übertragen von Helena Tomanová–Weisová. Praha, Aventinum Praha – Verlag Werner Dausien, Hanau/M. 1992, s. 204-207.

 

KRATOCHVIL, Antonín: Několik slov závěrem / A Few Words in Conclusion. – In: KOVAL, Libor: Květy staré Koreje. Parafráze na starou korejskou poezii ve formě sidžo /// Flowers of the Old Korea. Paraphrases on the Old Korean poetry in the form of sijo. Praha, Scriptum 1994, s. 99-102.

 

GRUBEROVÁ, Ivana M.: Milostná poezie Manhe Han Jong-una, buddhistického mnicha / Love Poetry by Manhae Han Young-un. – In: Manhe HAN Jong-un: Tvoje mlčení /// ManhaeHAN Yong-un: Thy Silence. Praha, DharmaGaia 1996, s. 5-8.

 

GRUBEROVÁ, Ivana: Slovo úvodem. Korejská moderní poezie. O autorech / Preface. Korean Modern Poetry. On the Authors. – In: Stanu-li se kamenem. Výbor z korejské poezie 20. století ///   If I Become a Stone. Anthology of Korean poetry of the 20th century. Praha, Mladá fronta 1996, s. 7-8, 9-10, 179-192.

 

LÖWENSTEINOVÁ, Miriam: Ctná královna a nešťastná princezna / The Virtuous Queen and an Unhappy Princess. – In: Královna In-hjon. Vyprávění z dlouhé chvíle /// Queen Inhyŏn. Record Written at Leisure. Praha, Brody 1997, s. 190-197.

 

LÖWENSTEINOVÁ, Miriam: Smrt a čtyři roční období / Death and Four Seasons. – In: HAN Mal-suk: Písně z druhého břehu /// HAN Mal-suk: Songs from the Other Side [= Hymn of the Spirit].  Praha, Dar Ibn Rush Publ. 1997, s. 339-345.

 

PUCEK, Vladimír: Podivuhodný svět pohádek Východního moře / The Wonderful World of the East Sea Fairy-Tales. – In: PUCEK, Vladimír: Korejské pohádky /// PUCEK, Vladimír: Korean Fairy-Tales. Praha, Aventinum 1997, s. 9-12.

 

PUCEK, Vladimír: Od tradiční korejské prózy k moderní povídce. Medailony autorů / From Traditional Korean Prose to Modern Short Story. Authors’ Profiles. – In: Tváře a osudy. Moderní korejské povídky /// Faces and Fates. Modern Korean Short Stories. Praha, Brody 1999, s. 7-34.

 

GRUBEROVÁ, Ivana M.: Hwang Sun-won a jeho příběh o lásce a nenávisti / Hwang Sun-wŏn and His Story on Love and Hate. – In: HWANG Sun-won: Kainovi potomci /// HWANG Sun-wŏn: The Descendants of Cain. Praha, Mladá fronta 2000, s. 205-213.

 

PUCEK, Vladimír: Sidžo a kasa - klasické formy korejského básnictví. Korejská klasická poezie v českém překladu / Sijo and Kasa – Classical Forms of Korean Poetry. Korean Classical Poetry in Czech Translations. – In: Jasná luna v prázdných horách. Korejské básnictví 14.-19. století ///  Bright Moon in Empty Mountains. Korean Poetry of  of 14-19th Century. Praha – Litomyšl, Paseka 2001, s. 7-26, 183-186.

 

GRUBEROVÁ, Ivana M.: Předmluva. Svět světla, čistoty, ticha, chladu... a vroucího přátelství / Preface. The World of Light, Cleanness, Silence, Chill… and Heartfelt Friendship. – In: Prázdné hory jsou plné větru a deště / Empty Mountains Are Full of Wind and Rain. Praha, DharmaGaia 2002, s. 7-48.

 

GRUBEROVÁ, Ivana M.: Milostná poezie Manhe Han Jong-una, buddhistického mnicha / Love Poetry of Manhae Han Yong-un, a Buddhist monk. – In: Manhe HAN Jong-un: Tvoje mlčení ///   Manhae HAN Yong-un: Thy Silence. Praha, DharmaGaia 2003. Druhé opravené vydání / Second, revised edition, s. 5-11.

 

GRUBEROVÁ, Ivana M.: Předmluva. Chtěl bych vyslovit pohnutí / Preface. I Would Like to Express My Emotion. – In: Déšť v horách rozeznívá bambusy /// The Rain in the Mountains Chimes the Bamboos. Praha, DharmaGaia 2005, s. 7-41.

 

L.M. [Löwensteinová, Miriam]: Ko Unovy životy a tváře. Dítě 20. století. Ko Unovy "okamžiky" / Ko Un’s Lives and Faces. The Child of the 20th Century. Ko Ŭn’s „Moments“. – In: KO Un: Květy okamžiku /// KO Ŭn: The Flowers of the Moment. Praha, Mladá fronta 2005, s.87-94.

 

PUCEK, Vladimír: Kim Man-džung jako nejznámější autor korejské "staré prózy" / Kim Man-jung as the Best Known Author of Korean „Old Fiction“. – In: KIM Man-džung: Putování paní Sa na jih /// KIM Man-jung: Lady Sa’s Journey to the South. Praha, Brody 2005, s. 165-175. Vydání 2., v Brodech 1., upravené / 2nd ed., 1st revised ed. in „Brody“ publishing house.

 

GRUBEROVÁ, Ivana M.: Předmluva. Vývoj buddhismu v Koreji / Preface. The Development of Buddhism in Korea. – In: Jak se prodavač papíru stal buddhou. Korejské buddhistické legendy /// How the Seller of Paper Became a Buddha. Korean Buddhist Legends. Praha, DharmaGaia 2006, s. 7-35.

 

LÖWENSTEINOVÁ, Miriam: Zákoutí korejské povídky / The Nook of Korean Short Stories. – In: Ukradené jméno. Moderní korejské povídky /// Stolen Name. Modern Korean Short Stories. Praha, Brody 2006, s. 265-281.

 

GRUBEROVÁ, Ivana M: Předmluva. Zrcadlo zenu mistra Sosana – mistra ze Západních hor / Preface. The Mirror of Sŏn by Master Sŏsan, the Master from the West Mountains. – In: Mistr Sosan: Zrcadlo zenu /// Master Sŏsan: The Mirror of Sŏn. Praha, DharmaGaia 2007, s. 5-17.

 

GRUBEROVÁ, Ivana M.: Text psaný mlčením / The Text, Written by Silence. – In: O Se-jong: Světlo vyhasnutí. Sbírka současného korejského básníka /// O Se-yŏng: The Light of Extintion. Collection of poems by a contemporary Korean poet. – Praha, DharmaGaia 2008. 109 [2] s. 

 

GRUBEROVÁ, Ivana M.: 1. Mistr Uisang a jeho Hwaom ilsung popkjedo mezi legendami a historií. 2. Poselství Avatamsaka sútry / Master Ŭisang and His Hwaŏm Ilsŭng Pŏpkyedo Between the Legends and the History. – In: ŬISANG: Mapa říše skutečnosti dle Avatamsaka sútry ///  ŬISANG: The Map of the Realm of Reality According to Avatamsaka Sutra. V Praze, DharmaGaia, 2009, s. 7-103.

 

LÖWENSTEINOVÁ, Miriam: Představujeme pana básníka Kima, známého jako Klobouk /  Introducing Mr Kim, Poet, Known as  the Bamboo Hat. – In: KIM, Sakkat: Básně Kima Klobouka /// KIM, Sakkat: The Poems of Kim the Bamboo Hat. Praha, DharmaGai, 2009, s. 7-20.

 

GRUBEROVÁ, Ivana M.: Předmluva / Preface. – In: KIM Si-sup: Slyším padat sníh / KIM Si-sŭp: I Can Hear Snow Fall. V Praze, DharmaGaia 2010, s. 5-27.

 

GRUBEROVÁ, Ivana: Předmluva / Preface. – In: Kjongho Songu: Měsíc mysli úplně kulatý. Básně korejského zenové mistra /// Kyŏnghŏ Sŏngu: The Moon of Mind Completely Round. Poems of Korean Sŏn Master. – Praha, DharmaGaia 2011, s. 5-16. 

 

PUCEK, Vladimír: Cesta k poznávání korejské klasické literatury v české koreanistice. Doslov překladatele / The Journey Towards Learning Korean Classical Literature in the Czech Korean Studies. Translator’s epilogue. – In: ČONG Min – ČONG Pjong-sol – KO Mi-suk: Dějiny korejské klasické literatury. Od nejstaších dob do konce 19. století /// CHŎNG Min – CHŎNG Pyŏng-sŏl – KO Min-suk: A History of Korean Classical Literature. From Earliest Times to the End of the 19th Century. Praha, Karolinum 2011, s. 245-258.

 

KIM Jong-mu (김용무, 1944-2001): Předmluva / KIM Yong-mu: Preface. – In: KIM Kwang-gju:  Země mlh /// KIM Kwang-gyu: The Land of Mist. Praha, DharmaGaia 2012, s. 9-14. 

Aktuality

Nejsou žádné platné aktuality