Filozofická Fakulta

Literatura pro děti

I.

 

PAK Un-jong (Pak Ŭn-jŏng / 박은영, 1965): Sen o radosti z hudby. Wolfgang Amadeus Mozart ///  PAK Ŭn-yŏng: A Dream on the Joy of Music. Wolfgang Amadeus Mozart. (Přel. Čeněk Matocha. Přel. z angl. podle kor. originálu 행복한 음악을 꿈꾸다 (Hängbokhan ŭmagŭl kkumkkuda.) Ilustrátor Ku Po-ram (구보람) / Transl. by Čeněk Matocha. Transl. from English according to Korean original Haengbokhan ŭmagŭl kkumkkuda. Illustrator Ku Po-ram.) – Praha, Ideál 2012. 39 s. – Knihy pro děti. Sv. 1. Slavné osobnosti. Sv. 1.

 

II.

 

PAK Un-jong (Pak Ŭn-jŏng / 박은영 1965): Sen o radosti z hudby /// PAK Ŭn-yŏng: A Dream on the Joy of Music. (Přel. Čeněk Matocha. Il. Ku Po-ram. Úryvek z knihy / Transl. by Čeněk Matocha. Il. by Ku Po-ram. Extract from the book.) – Pražská kulturní revue – příloha Literárních novin 23 (2012) 40, s. 46-47. – 4. 10. 2012. 

Aktuality

Nejsou žádné platné aktuality