Filozofická Fakulta

Divadlo masek

Tanec staré ženy Mijal (미얄춤 / Mijalčchum) / The Dance of an Old Woman Miyal (Miyalch’um.) (Z kor. přel. Z. Klöslová / Transl. from Korean by Z. Klöslová.) – Svět a divadlo 11 (2000) 1, s. 107-112, 1 obr. 

Aktuality

Nejsou žádné platné aktuality