Filozofická Fakulta

Romány, novely. Úryvky z románů

GIM Namč’ån (Kim Nam-čch’ŏn / 김 남천 / 金南天, 1911-1953?): Opřen o rám dveří myslím na milenku. Úryvek z románu Proud /// KIM Nam-ch’ŏn: Leaning against the Door-Frame, I Am Thinking of My Beloved One. Extract from  the novel „The Stream“. (Z kor. přel. A. Pultr ve spolupráci s H. S. Hanem / 한흥수 / 韓興洙 / Transl. from Korean by A. Pultr in collaboration with Han Hŭng-su.) – NO 3 (1948) 2-3, s. 41-44.

 

GIM Namč’ên (Kim Nam-čchŏn / 김남천 / 金南天, 1911-1953?): Proud (대하 / 大河 / Täha) /// KIM Nam-ch’ŏn: The Stream (Taeha). (Z kor. originálu Tèha přel. Han Hung-su (한흥수 / 韓興洙) a Alois Pultr / From the Korean original „Taeha“ transl. by Han Hŭng-su and Alois Pultr.) – Praha, Mír 1950. 192 s. – Nový svět. Sv. 9.

 

GIM Namč’ên (Kim Nam-čchŏn / 김남천 / 金南天, 1911-1953?): Proud (대하 / 大河 / Täha) /// KIM Nam-ch’ŏn: The Stream (Taeha). (Z kor. originálu Tèha přel. Han Hung-su (한흥수 / 韓興洙) a Alois Pultr / From the Korean original „Taeha“ transl. by Han Hŭng-su and Alois Pultr.)

 – Praha, Družstevní práce 1947. 240 s. – Živé knihy A. Sv. 232.

            Anotace / Annotation: Gim Namčon: Proud / Kim Nam-ch’on: The Stream. – Panorama 23 (1948) 1-2, 2. strana obálky / The back of the cover.

 

HONG Mjong-hi (Hong Mjŏng-hŭi / 홍명희 / 洪命熹, 1880-1968?): Pobratimci. Výňatek z románu Im Kkok-čong ( 임꺽정 / Im Kkŏk-čŏng) /// HONG Mjŏng-hŭi: Sworn Brothers. Extraxts  from the novel „Im Kkŏk-chŏng“.) (Z kor. přel. A. Pultr / Transl. from Korean by A. Pultr.) – NO 13 (1958) 1, s. 16-18.

 

HONG Mjong-hi (Hong Mjŏng-hŭi / 홍명희 / 洪命熹, 1880-1968?): Pobratimci. Výňatek z románu Im Kkok-čong ( 임꺽정 / Im Kkŏk-čŏng) /// HONG Mjŏng-hŭi: Sworn Brothers. Extraxts  from the novel „Im Kkŏk-chŏng“.) (Z kor. přel. A. Pultr / Transl. from Korean by A. Pultr.) – NO 13 (1958)  2, s. 24-37.

 

KANG Kjong-ä (Kang Kjŏng-ä / 강경애 / 姜敬愛, 1906-1944): Hněvivé jezero. Úryvky z románu  Ingan mundže (인간문제 / Problémy lidí) /// KANG Kyŏng-ae: The Lake of Grudge. Extraxts from the novel „In’gan munje“. (Z kor. přel. Z. Klöslová /Transl. from Korean by Z. Klöslová.) – NO 17 (1962) 2, s. 31-32.

 

KANG Hjo-sun (강효순 / 姜孝淳, 1915-983.): Dvojitá duha  (쌍무지개 / Ssang mudžigä) /// KANG  Hyo-sun: The Double Rainbow (Ssang mujigae). (Z kor. původního vydání Ssang mudžigä přel., doslov a vysvětlivky napsala Jaroslava Bičišťová. Ilustroval Jaroslav Bejček / From the original Korean edition „Ssang mujigae“ transl. by Jaroslava Bičišťová, who also wrote the epilogue and explanatory notes. Illustrations by Jaroslav Bejček.) – Praha, SNDK 1964. 198 s.

 

KIM Man-džung (김만중 / 金萬重, 1637-1692): Putování paní Sa na jih (사씨남정기 / 謝氏南征記 / Sassi namdžŏnggi) /// KIM Man-jung: The Lady Sa’s Journey to the South (Sassi namjŏnggi). (Z kor. originálu Sassi namdžŏnggi přel. a předmluvou opatřil Vladimír Pucek. Poznámky a vysvětlivky zpracovali Josef Kolmaš a Vladimír Pucek. Obálku, vazbu a grafickou úpravu navrhl Zdeněk Sklenář / From the Korean original „Sassi namjŏnggi“ transl. and prefaced by Vladimír Pucek. Notes and explanatory notes by Josef  Kolmaš and Vladimír Pucek. Cover, binding and lay-out designed by Zdeněk Sklenář. – Praha, SNKLU 1964. 150, 2 s. – Živá díla minulosti. Sv. 34.

             Genzor, Jozef: Kim Man-džung: Putování paní Sa na jih / Kim Man-jung: The Lady Sa’s Journey to the South. – NO 19 (1964) 5, s. 160.

 

KIM Man-džung (김만중 / 金萬重, 1637-1692): Sen devíti z oblaků (구운몽 / 九雲夢 / Kuunmong). Ukázky z románu /// KIM Man-jung: A Nine Cloud Dream (Kuunmong). Extracts from the novel. ([Z kor.] přel. M. Löwensteinová / Transl. [from Korean] by M. Löwensteinová. – Reflex 7 (1991) 25-32, v jednotlivých číslech na s. 38-39 / pp. 38-39 in each number.

 

KIM Man-džung (김만중 / 金萬重, 1637-1692): Sen devíti z oblaků (구운몽 / 九雲夢 / Kuunmong) /// KIM Man-jung: A Nine Cloud Dream (Kuunmong). (Z kor.] přel. Miriam  Löwensteinová. Poznámky a vysvětlivky Josef Kolmaš / Transl. from Korean by Miriam  Löwensteinová. Notes and explanatory notes by Josef Kolmaš.) – [Praha], Reflex 1992. 137, 1 s. – Edice X.

            Dudák, Vladislav: Kniha na víkend /A Weekend Book. – Mladá fronta dnes 29. 8. 1992.

            Macúchová, Klára: Kim Man-džung: Sen devíti z oblaků / Kim Man-jung: A Nine Cloud Dream. – NO 47 (1992) 7, s. 223.

 

Královna Inhjon (인현왕후전 / 仁顯王后傳 / Inhjŏn wanghudžŏn) /// Queen Inhyŏn (Inhyŏn wanghujŏn). (Z kor. přel. M. Löwensteinová / Transl. from Korean by M. Löwensteinová.) – NO 47 (1992) 4-8, příloha / supplement, 35 s.

 

HAN Mal-suk (한말숙 / 韓末淑, 1931): Písně z druhého břehu (아름다운영가 / Arŭmdaun jŏngga). Úryvek z románu /// HAN Mal-suk: Songs from the Other Side ([= Hymn of the Spirit] /   Arŭmdaun yŏngga). Extract from the novel. (Z kor. přel. M. Löwensteinová / Transl. from Korean by M. Löwensteinová.) – NO 52 (1997) 9, s. 348-349.

 

HAN Mal-suk (한말숙 / 韓末淑, 1931): Písně z druhého břehu (아름다운영가 / Arŭmdaun jŏngga) /// HAN Mal-suk: Songs from the Other Side ([= Hymn of the Spirit] / Arŭmdaun yŏngga). (Překlad a doslov Miriam Löwensteinová / Translation and epilogue by Miriam Löwensteinová.) – Praha, Dar Ibn Rush Publ. 1997. 345 s.

 

Královna In-hjon (인현왕후전 / 仁顯王后傳 / Inhjŏn wanghudžŏn). Vyprávění z dlouhé chvíle (한중록 / 閑中錄nebo 恨中錄 / Handžungnok) /// Queen Inhyŏn (Inhyŏn wanghujŏn). Record Written at Leisure (Hanjungnok). (Z kor. originálů přeložila, poznámkami opatřila a doslov napsala Miriam Löwensteinová / From Korean originals translated by Miriam Löwensteinová, who also wrote notes and epilogue.) – Praha, Brody 1997. 197 s.

            Bušková, Marta: Dva příběhy ze staré Koreje / Two Stories from Ancient Korea. – Týden 4 (1997) 32, s. 66.

 

HWANG Sun-won (Hwang Sun-wŏn / 황순원 / 黃順元, 1915-2000): Kainovi potomci (카인의 후예 / Kchainŭi huje) /// HWANG Sun-wŏn:  The Descendants of Cain (K’ainŭi huye). (Z kor. přel. Ivana Gruberová / Transl. from Korean by Ivana Gruberová.) – Praha, Mladá fronta 2000. 213 s.

            Jareš, Michal: Korejští otcové a děti / Korean Fathers and Children – Nové knihy 41 (2001) 14, s. 21.

            Löwensteinová, Miriam: "... přibývalo těch, kdo pozvedli své nářadí“ / „ ….Those Who Rose Their Implements Accrued „. – Literární noviny 12 (2001) 14, s. 8. – 4. 4. 2001.

 

KIM Man-džung (김만중 / 金萬重, 1637-1692): Putování paní Sa na jih (사씨남정기 / 謝氏南征記 / Sassi namdžŏnggi) /// KIM Man-jung: The Lady Sa’s Journey to the South (Sassi namjŏnggi). (Z kor. originálu Sassi namdžonggi přel. a předmluvou opatřil Vladimír Pucek. Poznámky a vysvětlivky zpracovali Josef Kolmaš a Vladimír Pucek / From the Korean original „Sassi namjŏnggi“ transl. and prefaced by Vladimír Pucek. Notes and explanatory notes by Josef  Kolmaš and Vladimír Pucek.– Vyd. 2., v Brodech 1., upr. / 2nd ed, 1st revised ed. in „Brody“ publ. house. Praha, Brody 2005. 179 s.

             Gruberová, Ivana M.: Kterak hodná paní Sa přemohla zlou paní Kjo silou své ctnosti / How the Good Lady Sa Overwhelmed the Evil Lady Kyo by the Power of Her Virtues. – Informační bulletin ČKS, ročník 2006, 1. číslo, s. 38, 40. – Kor. překlad  Čon Son-hui / Transl. into Korean by  Chŏn Sŏn-hŭi, s. 39, 41.

Aktuality

Nejsou žádné platné aktuality