Filozofická Fakulta

Korejská republika

I.

 

HORÁK, J.: Ekonomické výsledky asijských nově industrializovaných zemí – vnitřní a vnější faktory / Economic results of Asian newly industrialized countries - the internal and external factors . – Praha, Ekonomický ústav ČSAV 1989. [Pro vnitřní potřebu / For internal use.] 163 s.

 

HERCLOVÁ, Zdeňka: Hospodářský vývoj Jižní Koreje v 80. letech / Economic Development of South Korea in the 80th – Praha, Institut řízení 1991. 24 s. – Rozmnoženo / Mimeographed.

 

Rozprava o ekonomických reformách v socialistických zemích z hlediska ekonomického vývoje Koreje. První mezinárodní konference listopad 1990, Soul, Korea. [Úvod I. Hutařová. Z angl. přel.  J. Chotěborský] / The debate on economic reforms in socialist countries in terms of economic develompent of Korea. The first international conference in November 1990, Sǒul, Korea [Introduction I. Hutařová. From English transl. by J. Chotěborský]. Praha, Ústřední ústav národohospodářského výzkumu 1991. 38 s. – Edice: Studijně rozborové a informační materiály. Informace č. 5/1991. Rozmnoženo / Edition: study-analytical and informational materials. Information no. 5/1991. Mimeographed.

 

LEE Chong-Yong (I Čŏng-jong / 이정용): Vzorec ekonomického úspěchu: dvacetiletá zkušenost z Asie / Formula for economic success: 20 years of experience in the Asia. (Z esperanta přel. Petr Chrdle / Transl. from Esperanto by Petr Chrdle.) – Dobřichovice, KAVA-PECH 1996. 15 s.

 

 

KLEIN, Naomi: Drancování Asie / Pillaging of Asia. – KLEIN, Naomi: Šoková doktrína. Vzestup kalamitního kapitalismu / The shock doctrine. The rise of disaster capitalism. Praha, Argo 2010, s. 261-275, 494-496. – Zip. Sv. 18.

 

II.

 

ŠTĚPÁN, M.: Některé materiály k hospodářské situaci zemí Asie a Dálného východu / Some Materials on Economic Situation of Asia and Far Eastern Countries. – Mezinárodní politika 1 (1957) 3, s. 236-240.

 

Těžké důsledky americké okupace jižní Koreje / Difficult Consequences of the American Occupation in South Korea. – Lidé a země 13 (1963) 3, s. 109.

 

BECKMAN, René: Co skrývá značka Made in (South) Korea / What Is Hidden Under the Mark „Made in (South) Korea“. – ZZ 19 (1982) 24, s. 20-21.

 

Biotechnologie a asijští tygři / Biotechnology and Asian Tigers. – ZZ 26 (1989) 8, s. 24-26.

 

Jižní Korea na počátku nové éry / South Korea at the Beginning of a New Era. (Kkoniči no kakkoko – Der Spiegel – Time.) – Magazín ZZ  26 (1989), s. 30-35.

 

HOLUB, Alois: Tygři a tygříci v rozběhu. Ekonomická dynamika rozvojové Asie a vzestup nově se industrializujících zemí v 80. letech / Tigers and Small Tigers Running. Economic Dynamics of Developing Asia and Rising of the New Industrialising Countries in the 80s. – Mezinárodní politika  14 (1990) 3, s. 15-17.

 

HORÁK, Jaroslav: Od chudoby k prosperitě / From poverty to prosperity. – Věda a technika mládeži 44 (1990) 14, s. 44.

 

BÝM, Petr: Korejská zákruta. Hospodářská spolupráce mezi SSSR a Jižní Koreou / Korean twist. Economic cooperation between USSR and South Korea. – Lidové noviny 26. 4. 1991, s. 5.

 

MUŽÁTKO, Karel: Známe čtyři asijské tygry? / Do We Know the Four Asian Tigers? –Mezinárodní politika 15 (1991) 11, s. 13-14.

 

MUŽÁTKO, Karel: Zahraniční investice – realita dneška / Foreign Investments – Today’s Reality.  – Mezinárodní politika 16 (1992) 6, s. 23-25.

 

Rozhazovační Korejci / Squandering Koreans. – ZZ 29 (1992) 9, s. 30-31.

 

DLÁŽDIL, Milan: Korejská republika – příklad dynamického růstu ekonomiky / The Korean Republic - a example of dynamic economic growth. – Národní hospodářství. Indikátor 48 (1995) 12, s. 17-19.

 

ZAJKR, Bohuslav: Korejská invaze / Korean invasion. – ZZ 33 (1996) 7, s. 12-13.

 

KOVÁŘ, Jindřich: Nad asijskými „tygry“ zamračeno / „Cloudy“ over Asian tigers. – Mezinárodní politika  21 (1997) 12, s. 19-22.

 

LEVORA, Josef: Vývoj zemí jihovýchodní Asie / Develompent of counties of Southeast Asia. – Mezinárodní politika 21 (1997) 6, s. 20-23.

 

MACHÁČEK, Jan: Další tygr v křečích. Jižní Korea málem před bankrotem / Another tiger in spasms. South Korea on the verge of bankruptcy. – Respekt 8 (1997) 52, s. 6.

 

LEBEDA, Petr: Asijské výzvy v roce tygra. Národní a globální otazníky ekonomických krizí / Asian challenges in the year of tiger. National and global economic question marks of crisis. – Mezinárodní politika 22 (1998) 8, s. 4-7.

 

ROBEJŠEK, Petr: Lekce z asijské krize / Lessons from the Asian crisis. – Mezinárodní politika 22 (1998) 8, s. 24-26.

 

BALÁŽ, Peter: Reforma priemyslovej a obchodnej politiky – cesta riešenia finančnej krízy Juhokorejskej republiky / Reform of industial and trade policy - a way to address the financial crisis of South Korea. – Politická ekonomie 47 (1999) 5, s. 631-642.

 

KOVÁŘ, Jindřich: Ještě jednou k asijským výzvám / Once more about Asian challenges. - Mezinárodní politika 23 (1999) 2, s. 38-39.

 

MACHÁČEK, Jan: Záblesky naděje pro nové trhy / A ray of hope for new markets. – Respekt 23 (1999) 19, s. 6.

 

FÜRST, Rudolf: Asijská krize tři roky poté / Three years after Asian crisis. – Mezinárodní politika 24 (2000) 9, s. 8-10.

 

Nemoci mladých tygrů / Diseases of young Tigers. – Ekonom – týdeník Hospodářských novin 44 (2000) 23, s. 28.

 

-TN-: Korejská cesta končí / Korean road ends. – Respekt 11 (2000) 48, s. 8.

 

ZELENKA, Robert: Daewoo: Boj o Asii pokračuje / Daewoo: fight for Asia continues. – Týden 7 (2000) 40, s. 68-69.

 

BAUTZOVÁ, Libuše: Firmy se léčí, možností přibývá / Companies are healing, possibilities are increasing. – Ekonom: týdeník Hospodářských novin 45 (2001) 13, s. 46.

 

KUBÁTOVÁ, Zuzana: Konec korejských tygrů: šéf Daewoo se skrývá, zakladatel Hyundaie zemřel / End of Korean tigers: Daewoo’s boss in hiding and founder of Hyundai is dead. – Týden 8 (2001) 14, s. 62-63.

 

NĚMEČEK, Tomáš – URYČ-GAZDA, Michal: Zatykač na pana Kima / Arrest warrant for Mr. Kim. – Respekt 12 (2001) 10, s. 8.

 

BREMNER, Brian: Korea je cool. Cesta z trosek ke vzoru pro celý kontinent / Korea is cool. The journey from the ruins to the model for the entire continent. – Euro [Praha] (2002) 23, s. 64-68, 5 fotogr.

 

KŘELINOVÁ, Jana: Zkušenosti z liberalizace pohybu kapitálu nových členských zemí OECD / The experience of capital movements’ liberalization of new member countries of the OECD. – Mezinárodní politika 26 (2002) 3, s. 24-26.

 

ŽÍDEK, Libor: Současný ekonomický vývoj Jižní Koreje / The current economic development of South Korea. – Mezinárodní politika 26 (2002) 2, s. 34-35.

 

ŽÍDEK, Libor: Hospodářský vývoj v Korejské republice od měnové krize / Economic development in the Republic of Korea since currency crisis. – Mezinárodní politika 27 (2003) 11, s. 22-23.

 

KOREJSKÁ tragédie / Korean tragedy. [Newsweek, New York.] –ZZ 41 (2004) 9, s. 14.

 

ARCIMOVIČOVÁ, Jana: Země poezie a ekonomické expanze / The land of poetry and economic expansion. – Regenerace 15 (2007)

12, s. 46-48.

 

HUDEMA, Marek: Asijský zázrak a krach / Asian miracle and crisis. – Reflex 18 (2007) 28.

 

ŠTROBL, Jindřich: Energetická politika Jižní Koreje / Energy policy in South Korea. - http://zpravy.jiznikorea.eu/post/Energeticka-politika-Jizni-Koreje.aspx

8. 6. 2007.

 

VLNAS, Martin: Jižní Korea – země chaebŏlů / South Korea - a land of chaebǒls. -

http://zpravy.jiznikorea.eu/post/Jizni-Korea-zeme-chaebolu.aspx

28. 4. 2007.

 

VLNAS, Martin: Sociální hnutí v Jižní Koreji / Social movements in South Korea. -

http://zpravy.jiznikorea.eu/post/Socialni-hnuti-v-Jizni-Koreji.aspx

28. 4. 2007.

 

VODRÁŽKA, Milan: Pokryjme celou zemi konopím! / Let’s cover the entire land with cannabis! -

http://zpravy.jiznikorea.eu/post/Pokryjme-celou-zemi-konopim!.aspx

28. 6. 2007.

 

BLUMA, Aleš: Kulhající korejský tygr / Limping Korean tiger. –  Ekonom 52 (2008) 44, s. 50-55.

 

MAŠEK, František: Doženeme Koreu? / Will we catch up on Korea? -

http://www.finmag.cz/cs/finmag/ekonomika/dozeneme-koreu

26. 5. 2008, fotogr.

 

BEROUN, Vladimír: Hospodářská krize: dopady a řešení v Korejské republice / Economic crisis: impacts and solutions in The Korean Republic. -

http://zpravy.jiznikorea.eu/post/hospodarska-krize.aspx

19. 5. 2009.

 

BEROUN, Vladimír: Korejská republika ve znamení řešení ekonomické krize / The Korean Republic solving economic crisis. – Asijské milníky 2009.  Asijský program Výzkumného centra AMO, s. 113-132. -
http://www.amo.cz/publikace/asijske-milniky-2009.html

4. 2. 2010.

 

HOLLMANN, Viktor: Korea – zázrak na řece Han / Korea - the miracle on Han river. – Moderní řízení 45 (2010) 1, s. 40-43.

 

TOMÁNKOVÁ, Ivana: [Grand Prize] South Korea to defend the right to own development. – The Korea Times, 18. 10. 2010, fotogr. -

http://www.koreatimes.co.kr/www/news/biz/2010/10/123_74778.html

 

VLNASOVÁ, Naděžda: Krize jako šance pro hospodářský růst. Optimistické vykročení jihokorejské ekonomiky do roku 2010 / Crisis as an opportunity for economic growth. An optimistic stepping out of the South Korean economy in 2010. – Mezinárodní politika 34 (2010) 6, s. 25-28, 6 il.

 

VODRÁŽKA, Michal: Jihokorejská inspirace pro Řecko / South Korean inspiration for Greece. -

http://www.finmag.cz/cs/finmag/ekonomika/jihokorejska-inspirace-pro-recko/

11. 6. 2010.

 

VODRÁŽKA, Michal: Hyundai, LG, Samsung: Silnější než zákon / Hyundai, LG, Samsung: stronger than the law. -

http://www.finmag.cz/cs/finmag/ekonomika/hyundai-lg-samsung-jihokorejske-konglomeraty-silnejsi-nez-zakon/, fotogr.

20. 4. 2011.

 

VODRÁŽKA, Michal: 747 aneb Ze zdevastované země na špici hi-tech / 747 or, in the other words, from devastated country to the top of high-technology. – Pražská kulturní revue – příloha Literárních novin 4. 10. 2012, s. 12-15.

Aktuality

Nejsou žádné platné aktuality