Filozofická Fakulta

Korejská lidově demokratická republika

I.

 

[Průmysl KLDR / Industry of DPRK. ] – In: Mezinárodní vztahy 1958. Ročenka / International relations 1958. Yearbook. Praha, SNPL 1959, s. 20-21.

 

 

KUBEŠOVÁ, Marcela, [KLDR / DPRK.] – In: KUBEŠOVÁ, Marcela, ed.: Vývoj zahraničního obchodu socialistických zemí v roce 1961. Část 2. Asijské země / Development of foreign trade of the socialist countries in 1961. Part 2. Asian countries. Praha, Min. zahraničního obchodu 1962. 65 s. – Paginace neověřena / Pagination not verified.

 

KUBEŠOVÁ, Marcela: [KLDR / DPRK.] – In: KUBEŠOVÁ, Marcela, ed.: Vývoj hospodářství a zahraničního obchodu v asijských zemích socialistického tábora v roce 1962 / Development of the economy and foreign trade in the Asian countries of socialist camp in 1962. Praha, Min. zahraničního obchodu 1963. 88s. – Paginace neověřena / Pagination not verified.

 

 

Korejská lidově demokratická republika / The Democratic People’s Republic of Korea. (Přel.z ruštiny / Transl. from Russian.) – Vývoj hospodářství KLDR, MoLR a VDR v roce 1964 / Development of the economy in the DPRK, MPR and VPR in year 1964. Praha, Výzkumný ústav pro zahraniční obchod 1965, s. 1-11.

 

KOBR, Jaroslav: Korejská lidově demokratická republika / The The Democratic People’s Republic of Korea. – In: KOBR, Jaroslav: Lidově demokratické a socialistické revoluce asijských zemí / People’s democratic and socialistic revolution of Asian countries. Praha, Vysoká škola politická ÚV KSČ [1977], s. 31-49, 99-101. – Pro vnitřní potřebu školy / For internal use of school.

 

KOŠŤÁK, Vítězslav a kolektiv: Korejská lidově demokratická republika / The Democratic People’s Republic of Korea. (Kap. I, II a část kap. VII napsal Vladimír Pucek / Chapters I, II and a part of Chapter VII written by Vladimír Pucek.) – Praha, Institut zahraničního obchodu / ČTK-Pressfoto 1979. 163 [3] s., mp.

 

KOBR, Jaroslav: The People’s democratic and the socialist revolution in the People’s Democratic The Republic of Korea. Experience from the construction od the foundations of socialism. – In: KOBR, Jaroslav: Experience of the Countries of Socialist Community from the Period of Conversion of the National and Democratic Revolutions into Socialist Revolutions, and from the Period of the Construction of the Foundations of Socialism. (Z češtiny přel. Segej Tryml / Transl. from Czech by Sergej Tryml.) Praha,Vysoká škola politická ústředního výboru KSČ 1988, s. 76-88, 104-119, 174-175.

 

II.

 

PULTR, Alois: Zemědělská otázka v Koreji / The Agricultural Question in Korea. – NO 6 (1951) 2-3, s. 47-48.

 

Rekonstrukce největší korejské přehrady / Reconstruction of the Biggest Korean Dam. – Lidé a země 3 (1954) 5, s. 238-239.

 

Rychlá obnova a rozvoj KLDR / Fast Restoration and Development of the DPRK. – Lidé a země 9 (1960) 2, s. 89-90.

 

Pětiletka KLDR splněna za 2 a půl roku / Five-Year Plan of the DPRK Achieved in Two and Half Years. – Lidé a země 9 (1960) 6, s. 279.

 

Hospodářský rozvoj KLDR za 12 let / Economic Development of the DPRK Within Twelve Years. –   Lidé a země 9 (1960) 10, s. 472.

 

KRÝLOVÁ, Jaroslava: Vítězná bilance korejské revoluce / Victorious Finish of the Korean Revolution. – Mezinárodní politika 5 (1961) 10, s. 626-628.

 

COURET, Bernard: Vítězná cesta industrializace KLDR / Victorious Road of Industrialization in the DPRK. – Mezinárodní politika 6 (1962) 2, s. 73-74.

 

30 let hospodářského rozvoje KLDR / Thirty Years of Economic Development in the DPRK. – ZZ 12 (1975) 17, s. 7.

 

-vp-: Úspěchy a výhledy v hospodářství KLDR / Achievements and Perspectives in the Economy of the DPRK. – Svět hospodářství 16 (1975) 59, s. 1 a 5.

 

PUCEK, Vladimír: Hospodářské výsledky a nové perspektivy socialistické Koreje / Economic Achievements and New Perspectives of the Socialist Korea. – NO 13 (1978) 6, s. 164-166.

 

KLÖSLOVÁ, Zdenka: KLDR a spolupráce se socialistickými zeměmi při výstavbě socialismu / DPRK and Cooperation with the Socialist Countries in Building Socialism. – NO 34 (1979) 4, s. 97-99.

 

Farmy dobyté z Korejského moře / Farms Captured from the Korean Sea. – ZZ 19 (1982) 15, s. 51.

 

OPLETALOVÁ, Zuzana: Politika hladomoru / The politics of hunger. -

http://www.infoservis.net/art.php?id=977398882

14. 11. 2000.

 

BLÁHA, Petr: Jadernou velmoc zachraňují brambory / Nuclear superpower saved by potatoes.

Bulletin o rozvojové pomoci Člověka v tísni 5. 3. 2004. -

http://www.infoservis.net/art.php?id=1069232954

 

 

TŘÍSKA, Dušan – PEČÍNKA, Bohumil: Sedm dní u Kima / Seven days at Kim’s. – Reflex 15 (2004) 40, s. 28-29.

 

DOBROVOLNÁ, Eva: Zatímco vůdci oslavují, Severokorejci umírají hlady / While leaders celebrate, North Koreans are starving to death. –

http://www.infoservis.net/art.php?id=1069233639

8. 9. 2005.

 

 

PICHOVÁ, Helena: Severokorejská vláda hledá jak nasytit národ / North Korean government is looking for the way to feed the nation. -

http://www.infoservis.net/art.php?id=1069233487

7. 4. 2005.

 

UTÍKAL, Michal: Severní Korea podniká na netu / North Korea is running a business on the internet. -

http://zpravy.jiznikorea.eu/post/Severni-Korea-podnika-na-netu.aspx

18. 2. 2008.

 

VODRÁŽKA, Michal: Kimovo předvánoční překvapení / Kim’s Christmas surprise. -

http://www.finmag.cz/cs/finmag/ekonomika/kimovo-predvanocni-prekvapeni/

23. 12. 2009.

 

VODRÁŽKA, Michal : MBA, hotdog a mobil z Pchjongjangu / MBA, hotdog and call phone from Pyǒngyang. -

http://www.finmag.cz/cs/finmag/ekonomika/mba-hotdog-a-mobil-z-pchjongjangu/

29. 1. 2010.

 

VODRÁŽKA, Michal: Severní Korea na prahu globalizace? / North Korea on the verge of globalization? -

http://www.finmag.cz/cs/finmag/ekonomika/severni-korea-na-prahu-globalizace/

18. 2. 2010.

 

MIKOLÁŠ, Robert: Čína plánuje miliardové investice v Severní Koreji / China is planning to invest billions of dollars in North Korea. -

http://www.rozhlas.cz/zpravy/svetovaekonomika/_zprava/834107

7. 1. 2011, fotogr.

 

VODRÁŽKA, Michal: Severní Korea: Potři imperialistu! Třeba pojišťovacím podvodem / North Korea: Destroy imperialists! By insurance faud. -

http://www.finmag.cz/cs/finmag/kaleidoskop/severni-korea-potri-imperialistu-treba-pojistovacim-podvodem/

11. 3. 2013. 

Aktuality

Nejsou žádné platné aktuality