Filozofická Fakulta

Historické fotografie

HALÁSZOVÁ, Věra: Enrique Stanko Vráz. – In: HALÁSZOVÁ,Věra: Nejstarší fotografie ze zámoří / The Oldest Photoes from Overseas. Praha, Náprskovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur 1989, [s. 8, 22].

 

KOREA 1901. – In: TODOROVOVÁ, Jiřina: Enrique Stanko Vráz. Záhadný cestovatel

fotograf / Enrique Stanko Vráz. Mysterious Traveller and Photographer. Praha, Národní muzeum 2006, s. 103-109 (12 fotogr.).

 

SAMSONOV, Denis A.: Photographs and Records of Russian Travelers at the End of

the 19thCentury. An Underestimated Resource in the Study of Early Relations between

Russia and Korea.ArOr 76 (2008) 2, s. 145-168 text, s. 169-175 mapa, [12] fotogr.

 

체코인이 본 ‘110년 전의 조선’. 1901년 여행작가 브라즈 촬영 사진. 서울역사박물관 14일부터 특별전 / Korea před 110 lety pohledem Čecha. Fotografie cestovatele Vráze z roku 1901. Historické muzeum Soul. Mimořádná výstava od 14. dubna / Korea 110 Years Ago as Viewed by A Czech Photographer. Photographs by Traveler Mr. Vráz, taken in 1901. Museum of History, Seoul. Special Exhibition from April 14th. – 동아일보 / Tong-a ilbo 14. 4. 2011, s. 1, fotogr. 

 

엔리케  스탄코 브라즈가  찍은  서울의  사진 = Photos of Seoul by Enrique Stanko Vráz. (모든  사진은  국립 박물관 – 나프르스텍  아시아  아프리카 아메리카 문화 박물관 소유입니다 = All the photographs made by Enrique Stanko Vráz are from the photographic collection of Národní muzeum – Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur = National Museum – Náprstek Museum of Asian, African and American Cultures), Prague, the Czech Republic. – In: 강홍빈 – 올샤, jr. 야로슬라브: 1901년 체코인 브라즈의 서울 방문. 체코 여행가들의 서울 이야기 = KANG Hong Bin – OLŠA, jr. Jaroslav: Soul roku 1901 objektivem E. St. Vráze a jak viděli Koreu další čeští cestovatelé = 1901 photographs of Seoul by Enrique Stanko Vráz and other early Czech travellers’s views of Korea. 서을 역사 박물관 = Seoul Museum of History – Velvyslanectví České republiky = 주한 체코 공화국 대사관 =  Embassy of the Czech Republic  2011, s. 34-141, 51 photos. – 학술총서 VI / Haksul čchongsŏ VI. – Korejský a souběžný anglický text, české a korejské popisky k fotografiím / Korean and simultaneous English text, Czech and Korean photo labels.

 

올샤, jr 야로슬라브: 1901년 체코인 본 한국. 국내 최초로 공개 되는 엔리케 스탄코 브라즈가 찍은 서울의 사진 / OLŠA, jr. Jaroslav: Korea očima Čecha v roce 1901. Fotografie Soulu od E. St. Vráze poprvé vystavené v  Koreji / Korea as Viewed by a Czech Photographer in 1901. Photoes by E. St. Vráz Exhibited in Korea for the First Time. (국문번역: 이희숙 / Transl. into Korean by Yi Hŭi-suk.) – 서을 역사 박물관 = Semu / Seoul Museum of History (2011) 29 봄 / Pom, s. 4-5, fotogr.

http://www.museum.seoul.kr/web_data/pdf_data/semu/SeMu29.pdf

http://www.mzv.cz/public/f7/8a/19/800004_718137_SHM.pdf

 

터도로보바, 이르지나: 엔리케 스탄코 브라즈와 그의 사진들 = TODOROVOVÁ, Jiřina: Enrique Stanko Vráz: a mysterious man and his photographs. – In: 강홍빈 – 올샤, jr. 야로슬라브: 1901년 체코인 브라즈의 서울 방문. 체코 여행가들의 서울 이야기 = KANG Hong Bin – OLŠA, jr. Jaroslav: Soul roku 1901 objektivem E. St. Vráze a jak viděli Koreu další čeští cestovatelé = 1901 photographs of Seoul by Enrique Stanko Vráz and other early Czech travellers’s views of Korea. 서을 역사 박물관 = Seoul Museum of History – Velvyslanectví České republiky = 주한 체코 공화국 대사관 =  Embassy of the Czech Republic 2011, s. 12-29.  – 학술총서 VI / Haksul čchongsŏ VI.

 

PITRA,Vojtěch: Exkluzivní fotografie poválečné Severní Koreje od doktorky Boháčové – první část – Elektrárna / Exclusive Photoes of Postwar North Korea from Doctor Boháčová – part one – Power Plant. [7 fotogr.]

http://vojta-vojta.blogspot.cz/2012/10/exkluzivni-fotografie-povalecne-severni.html

Aktuality

Nejsou žádné platné aktuality