Filozofická Fakulta

Korejská republika

I.

Asijské národy v boji za svobodu. Dokumenty odborové konf. asijských a tichomořských zemí v Pekinu. / Asian nations‘ fight for freedom. Documents from union conference of Asian and Pacific countries in Pekin. – Bak Se-jin: Jižní Korea / South Korea. – Resoluce o komisi Spojených národů v jižní Koreji / Resolutions of the United Nations Commission in South Korea. ( Z angl. orig.  Workers of two Continents Struggle for Freedom, Democracy, National Independence and Prosperity přel. Jan Kabourek and Václav Holub / From the English original „Workers of two Continents Struggle for Freedom, Democracy, National Independence and Prosperity“ transl. by  Jan Kabourek and Václav Holub.) Praha, Práce 1951, s. 98-105, 345. – Knižnice Světového odborového hnutí. Sv. 4.

 

Korea for the Koreans. The struggle against US imperialism in South Korea and for the unification of the country: [Prop. publ. v angl / Published in English] – [Praha], World Federation of Trade Unions  [1963]. 20 s.

 

[PUCEK,V.]: Jižní Korea / South Korea. – In: Svět 1970 / The World 1970. Praha, Svoboda 1972, s. 236-237.

 

Jižní Korea / South Korea. – In: Svět 1980 / The World 1980. Praha, Svoboda 1982, s. 257-258.

 

Jižní Korea / South Korea. – In: Svět 1981 / The World 1981. Praha, Svoboda 1983, s. 271-283.

 

Jižní Korea / South Korea. – In: Svět 1982 / The World 1982. Praha, Svoboda 1984, s. 291-292.

 

KLÖSLOVÁ, Zdenka: Dělnická třída jižní Koreje / The Working Class of South Korea. – Vědecká zasedání a zprávy z výzkumu I. Praha, Orientální ústav 1984, s. 84-91.

 

Jižní Korea / South Korea. – In: Svět 1983 / The World 1983. Praha, Svoboda 1985, s. 287-289.

 

Jižní Korea / South Korea. – In: Svět 1984 / The World 1984. Praha, Svoboda 1986, s. 295-296.

 

Jižní Korea / South Korea. – In: Svět 1985 / The World 1985. Praha, Svoboda 1987, s. 309-311.

 

Jižní Korea / South Korea. – In: Svět 1986 / The World 1986. Praha, Svoboda 1988, s. 313-315.

 

Jižní Korea / South Korea. – In: Svět 1987 / The World 1987. Praha, Svoboda 1989, s. 291-293.

 

BLÁHA, Petr: Theory of the Presidential System of Government with Regard to some Remarks on the Case of The Republic of Korea. Journal of International Area Studies, Seoul 1 (2000), s. 465-474.

 

VLNAS, Martin: Jihokorejský autoritativní režim v 60. a 70. letech / South Korean authoritarian regime in the 60s and 70s.

http://www.globalpolitics.cz/studie/jihokorejsky-rezim

20. 9. 2007.

 

II.

 

MP: Politika a hospodářská situace v jižní Koreji / Politics and Economic Situation in South Korea. – Mezinárodní politika 3 (1959) 4, s. 235-237.

 

MÁDR, Milan: Krach vojenské kliky v jižní Koreji / Failure of the Military Gang in South Korea. – Mezinárodní politika 7 (1963) 5, s. 222-224.

 

KLÖSLOVÁ, Zdenka: Jižní Korea po roce 1960 / South Korea after 1960. – NO 20 (1965) 7, s. 216-217.

 

Nedozrálý „žen-šen“ / Immature „Ginseng“. (U. S. News and World Report.) – ZZ 2 (1965) 14, s. 24-25.

 

Kafka po jihokorejsku / South Korean-Style Kafka. (Der Spiegel.) – ZZ 4 (1967) 15, s. 11.

 

VOLF, Jiří: Jižní Korea: Smrt diktátora – a co dál? / South Korea: Dictator’s Death and What Now? – ZZ 16 (1979) 26, s. 12.

 

KLIMENTOVÁ, Zdenka: Dvacet let od pádu Li Syn Manovy diktatury / Twenty Years after the Fall of the Rhee Syngman Dictatorship. – NO 35 (1980) 4, s. 115-116.

 

KLIMENTOVÁ, Zdenka: Jižní Korea: Čon Du-hwan na místo Paka / South Korea: Chŏn Du-hwan Replacing Pak. – NO 35 (1980) 10, s. 292-294.

 

GÖTHELOVÁ, Inge: Jižní Korea zůstává káznicí / South Korea Stays a Penitentiary. – ZZ 18 (1981) 2, s. 24-26.

 

KLIMENTOVÁ, Zdenka: Jižní Korea: nastolení „páté republiky“ / South Korea: The Inauguration  of the „Fifth Republic“. – NO 37 (1982) 3, s. 65-67.

 

VASILJEVOVÁ, Zdenka: Nagoja versus Soul / Nagoya versus Seoul. – NO 37 (1982) 8, s. 249-251.

 

Ještě k případu jihokorejského letadla / Still About the South Korean Airplane Case. (Pravda, Moskva.) – ZZ 20 (1983) 23, s. 62.

 

Hořké zklamání prezidenta Čona / Bitter Disappointment of President Chŏn. (Der Spiegel.) – ZZ 22 (1985) 7, s. 4-5.

 

KLIMENTOVÁ, Zdenka: Kam směřuje Jižní Korea? / Where is South Korea heading? – Tvorba 10. 7. 1985, č. 28, s. 6.

 

KLIMENTOVÁ, Zdenka: Jak dál v jižní Koreji? / What Is the Next Way for South Korea? – NO 40 (1985) 8, s. 233-235.

 

BURGER,W. – DESMOND, Edward W.: Jihokorejské dny revolty / Days of Revolt in South Korea. – ZZ 24 (1987) 19, s. 10-13.

 

ČERVINKA, Stanislav: Jižní Korea / South Korea. – Květy 37 (1987) 38, s. 4-7.

 

KRUML, Milan: Vulkán pod 38. rovnoběžkou / A Vulcano Under the 38th Parallel. – Mladý svět 29 (1987) 33, s. 12-13.

 

Prameny dělnických nepokojů v jižní Koreji / Sources of Labour Unrest in South Korea. (Horizont, Berlin.) – ZZ 24 (1987) 20, s. 6-7.

 

KLIMENTOVÁ, Zdenka: Jižní Korea: hledání kompromisu / South Korea: Seeking a Compromise.  – NO 43 (1988) 2, s. 41-43.

 

Už jdi domů, strýčku Same! / Go Home Already, Uncle Sam! (Newsweek.) – ZZ 26 (1989) 4, s. 2.

 

BERÁNEK, Jaroslav: Živé pochodně v jižní Koreji / Living Torches in South Korea. – Respekt 2 (1991) 24, s. 11.

 

JANOŠ, Jiří: Válečný stav trvá / The state of war continues. – Signál 29 (1993) 18,s. 14-15.

 

PETRÁČEK, Zbyněk: Kdo patří do Asie. Co nám může říci proces století v Soulu? / Who belongs to Asia. What can the trial of century say to us? – Respekt 7 (1996) 36, s. 3.

 

SEDLÁK, Petr: Korejská zbožná přání / Korean wishes. – Dobrý večerník 13. 4. 1996, s. 5, 1 fotogr.

 

LÖWENSTEINOVÁ, Miriam: Byl Kim Jong-sam mezi korejskými prezidenty výjimkou? / Had Kim Yong-sam been an exception among the Korean presidents? – NO 52 (1997) 6, s. 201-203.

 

SLEZÁK, Milan: Slova šéfideologa mají svou váhu. [Hwang Čang-jop]/ The words of the main ideologist are worthy. [Hwang Chang-yop] – Týden 4 (1997) 9, s. 34-35.

 

DLABAL, L.: Korejský Willy Brandt. President Kim Te-džung má před sebou nové i staré problémy / Korean Willy Brandt. President Kim Tae-jung faces new and old problems. – Respekt 9 (1998) 15, s. 14.

 

FIALA, Zbyněk: Nastupující supertygři / Emerging super-tigers. – Ekonom 44 (2000) 43 [Strany neuvedeny / ... .]

 

KIM  Dalchoong (KIM Tal-čung); DVOŘÁKOVÁ, Vladimíra: (Rozhovor s jihokorejským politologem  / Interview with South Korean political scientist.) – Politologická revue 6 (2000) 2, s. 127-129.

 

 

POSPISZYL, T.: Čak-čak-čak! Pomník policejního násilí v jižní Koreji / Chak-chak-chak! A monument of police violence in South Korea. – Týden 11 (2004) 41, s. 104.

 

PITRA, Vojtěch: Cenzura internetu v KLDR a KR / Internet censorship in DPRK and ROK.

http://zpravy.jiznikorea.eu/post/Cenzura-internetu-v-Koreji.aspx

12. 6. 2009.

 

zArre: Má Jižní Korea co slavit na blížící se Mezinárodní den imigrantů? / Has Korea reason to celebrate the upcoming International day of immigrants? [Se souhlasem redakce A-Kontra repostoval  Martin Vlnas / With the agreement of the editorial board A-Kontra reposted by Matrin Vlnas.]

http://zpravy.jiznikorea.eu/post/Ma-Jizni-Korea-co-slavit-na-blizici-se-Mezinarodni-den-imigrantu.aspx

18. 2. 2008, fotogr. 

Aktuality

Nejsou žádné platné aktuality