Filozofická Fakulta

Korejská lidově demokratická republika

I.

Asijské národy v boji za svobodu. Dokumenty odborové konf. asijských a tichomořských zemí v Pekinu. Čoi Gen-dek: Severní Korea / North  Korea. ( Z angl. orig. Workers of two Continents Struggle for Freedom, Democracy, National Independence and Prosperity přel. Jan Kabourek a Václav Holub / From the English originalWorkers of two Continents Struggle for Freedom, Democracy, National Independence and Prosperity“ transl. by Jan Kabourek a Václav Holub.)   Praha, Práce 1951, s. 74-97. – Knižnice Světového odborového hnutí. Sv. 4.

 

III.  sjezd Korejské strany práce / 3rd Congress of the Korean Workers Party. (Z ruštiny přel. Jiří Barbaš, E. M. Filip a Robert Miller / Transl. from Russian by Jiří Barbaš, E. M. Filip a Robert Miller.) – Praha, Rudé právo 1956. 135 s.

 

KRATOCHVÍL, Igor: Všeobecné a svobodné volby v celé Koreji – reálná cesta k sjednocení země  / General and free elections throughout Korea - the real path to unification. – In: Mezinárodní vztahy a problémy světového hospodářství. Stud. materiály pro lektory Čs. společnosti pro šíření polit. a věd. znalostí. Ústř. sekce mezin. vztahů. / International relations and problems of the world economy. Study materials for lectors of Czech-slovak society for the dissemination of political and science knowledge. Central section of international relations. [Ročník /Vol. 1959.] Čís. 18. Praha, [nákl. vl.], 1959. 14 s.

 

[KLDR / DPRK.] – In: Mezinárodní vztahy 1959. Ročenka / International relations 1959. Yearbook. Praha, SNPL 1960, s. 35-36, 132, 231.

 

Korejská lidově demokratická republika / The The Democratic People’s Republic of Korea. – In: Mezinárodní vztahy 1960. Ročenka / International relations 1960. Yearbook. Praha, NPL 1961, s. 38-39.

 

HOUŠKA, V. – KETTNER, J.: Korea Severní. Korea Jižní / North Korea. South Korea. – In: HOUŠKA, V. – KETTNER, J.: Svět v politickém přehledu 1961 / Political overview of world 1961. Praha, Svobodné slovo 1961, s. 62-69, 424-428.

 

Korejská lidově demokratická republika / The Democratic People’s Republic of Korea. – In: Mezinárodní vztahy 1961. Ročenka / International Relations 1961. Yearbook. Praha, NPL 1962, s.  39.

 

Korea for the Koreans.The struggle against US imperialism in South Korea and for the unification of the country. [Prop. publ. v angl. / Published in English.]. [Prague], World Federation of Trade Unions  [1963]. 20 s., [4] s. fot. příl.

 

Korejská lidově demokratická republika / The Democratic People’s Republic of Korea. – In: Mezinárodní vztahy 1962. Ročenka / International Relations 1962. Yearbook. Praha, NPL 1963, s.  49-50.

 

Korejská lidově demokratická republika / The Democratic People’s Republic of Korea. – In: Mezinárodní vztahy 1963. Ročenka / International Relations 1963. Yearbook. Praha, NPL 1964, s.  46-47.

 

JANOUŠ, Jan: Korejská lidově demokratická republika / The Democratic People’s Republic of Korea. –  In: Mezinárodní vztahy 1964. Ročenka / International Relations 1964. Yearbook. Praha, NPL 1965, s. 48-49.

 

JANOUŠ, Jan: Korejská lidově demokratická republika / The Democratic People’s Republic of Korea. – In: Mezinárodní vztahy 1965. Ročenka / International Relations 1965. Yearbook. Praha, Svoboda 1966, s. 45-47.

 

JANOUŠ, Jan: Korejská lidově demokratická republika / The Democratic People’s Republic of Korea. – In: Svět 1966. Ročenka / The World 1966. Yearbook. Praha, Svoboda 1967, s. 63-65.

 

JANOUŠ, Jan: Korejská lidově demokratická republika / Democratic People’s The Republic of Korea. – In: Svět 1967. Ročenka / The World 1967. Yearbook. Praha, Svoboda 1968, s. 103-104.

 

KIM Ir Sen (Kim Il-sŏng): Korejská lidově demokratická republika – prapor svobody a nezávislosti našeho lidu, mohutná zbraň budování socialismu a komunismu / KIM Il-sung: The Democratic People's The Republic of Korea is the Banner of Freedom and Independence for Our People and the Powerful Weapon of Building Socialism and Communism. – Praha [b.n.] 1970. 59 s., 1 fotogr.

 

Korejská lidově demokratická republika / The Democratic People’s Republic of Korea. – In: Svět 1968. Ročenka / The World 1968. Yearbook. Praha, Svoboda 1970, s. 124-126.

 

Ústav dějin strany ÚV Korejské strany práce / Party History Institute of The Central Committee of the Workers' Party of Korea: Stručné dějiny revoluční činnosti soudruha Kim Ir Sena / Brief History of the Revolutionary Activities of Comrade Kim Il Sung. [Přel. z kor. orig. 김일성동지의 혁명활동 약력, 평양 1969 / Kim Il-sŏng tongdžiŭi hjŏngmjŏng hwaltong jangnjŏk, Pchjŏngjang  1969 / Transl. from the Korean original „Kim Il-sŏng tongjiŭi hyŏkmyŏng hwaltong yakryŏk“, P’yŏngyang 1969.] – Korea, Pchjongjang, Vydavatelství cizojazyčné literatury 1970. 256 s., 1 fotogr.

 

KIM Ir Sen (Kim Il-sŏng): Zpráva o činnosti Ústředního výboru přednesená na V. sjezdu Korejské strany práce ze dne 2. listopadu 1970 / KIM Il-sung: Report on Work of Central Committee to 5th  Congress, Workers' Party of Korea, November 2, 1970. – Korea, Pchjongjang, Vydavatelství cizojazyčné literatury 1971. 143 s., 1 fotogr.

 

Korejská lidově demokratická republika / The Democratic People’s Republic of Korea. – In: Svět 1969 / The World 1969. Yearbook. Praha, Svoboda 1971, s. 98-101.

 

PUCEK, V.: DPRK. – In: International Year Book and Statesmen’s Who’s Who. London, Burke’s Peerage Ltd. 1971, s. 290-293.

 

PUCEK, V.: DPRK. – In: International Year Book and Statesmen’s Who’s Who. London, Burke’s Peerage Ltd. 1972, s. 316-318.

 

[PUCEK, V.]: Korejská lidově demokratická republika / The Democratic People’s Republic of Korea. –  In: Svět 1970. Ročenka / The World 1970. Yearbook. Praha, Svoboda 1972, s. 139-141.

 

[PUCEK, V.]: Korejská lidově demokratická republika / The Democratic People’s Republic of Korea. – In: Svět 1971 / The World 1971. Praha, Svoboda 1973, s. 148-152.

 

[PUCEK, V.]: Korejská lidově demokratická republika / The Democratic People’s Republic of Korea. – In: Svět 1972 / The World 1972. Praha, Svoboda 1974, s. 158-161.

 

[PUCEK, V.]: Korejská lidově demokratická republika / The Democratic People’s Republic of Korea. – In: Svět 1973 / The World 1973. Praha, Svoboda 1975, s. 171-174.

 

[PUCEK, V.]: Korejská lidově demokratická republika / The Democratic People’s Republic of Korea. – In: Svět 1974 / The World 1974. Praha, Svoboda 1976, s. 172-176.

 

KLÖSLOVÁ, Z.: Jednotná vlastenecká demokratická fronta Koreje / The Unified Patriotic Democratic Front of Korea. – In: Informace o Národních frontách v zemích socialistického společentsví / Informations on the National Fronts in the Countries of the Socialist Community. Praha, Ústřední výbor Národní fronty ČSSR 1977, 2, s. 57-62.

 

[PUCEK, V.]: Korejská lidově demokratická republika / Demokratic People’s The Republic of Korea. – In: Svět 1975 / The World 1975. Praha, Svoboda 1977, s. 178-182.

 

[PUCEK, V.]: Korejská lidově demokratická republika / The Democratic People’s Republic of Korea. – In: Svět 1976 / The World 1976. Praha, Svoboda 1978, s. 182-184.

 

[PUCEK, V.]: Korejská lidově demokratická republika / The Democratic People’s Republic of Korea.– In: Svět 1977 / The World 1977. Praha, Svoboda 1979, s. 174-177.

 

[PUCEK, V.]: Korejská lidově demokratická republika / The Democratic People’s Republic of Korea.– In: Svět 1978 / The World 1978. Praha, Svoboda 1980, s. 164-166.

 

[PUCEK, V.]: Korejská lidově demokratická republika / The Democratic People’s Republic of Korea. – In: Svět 1979 / The World 1979. Praha, Svoboda 1981, s. 162-164.

 

HOUŠKA, V. – KETTNER, J.: Korea. – In: HOUŠKA, V. - KETTNER, J.: Svět 1982. Čísla, data, fakta / World 1982. Numbers, data, facts. Praha, Československá strana socialistická 1982, s. 182-184.

 

[PUCEK, V.]: Korejská lidově demokratická republika / The Democratic People’s Republic of Korea. – In: Svět 1980 / The World 1980. Praha, Svoboda 1982, s. 160-163.

 

[PUCEK, V.]: Korejská lidově demokratická republika / Democratic People’s The Republic of Korea. – In: Svět 1981 / The World 1981. Praha, Svoboda 1983, s. 164-167.

 

[PUCEK, V.]: Korejská lidově demokratická republika / The Democratic People’s Republic of Korea. – In: Svět 1982 / The World 1982. Praha, Svoboda 1984, s. 179-182.

 

[KLDR 1945-1970 / DPRK 1945-1970.] – In: Mezinárodní komunistické, dělnické a národně osvobozenecké hnutí. (60.-80. léta 18. století – 1977) / International communist workers‘ and national liberation movements. (60th to 80th years of the 18th century - 1977). (Z ruštiny přel. Libuše Krýžová a Alena Paloncyová / Transl. from Russian by Libuše Krýžová and Alena Paloncyová.) 3. vyd. / 3rd ed.  Praha, Svoboda 1984, s. 265, 269-272, 289-290. – Učebnice pro zákl. kurs dějin mezin. dělnického hnutí a KSČ na vys. školách v ČSR / Textbook for the basic course of history of international labor movement and the communists party on Czechoslovakia’s universities.

 

Korejská lidově demokratická republika / The Democratic People’s Republic of Korea. – In: Svět 1983 / The World 1983. Praha, Svoboda 1985, s. 179-181.

 

KIM Ir-sen (Kim Il-sŏng): Zpráva o činnosti Ústředního výboru přednesená na VI. sjezdu Korejské strany práce 10. října 1980 / KIM Il-sung: Report to the sixth Congress of the Workers' Party of Korea on the Work of the Central Committee, October 10, 1980. – Korea, Pchjongjang, Vydavatelství cizojazyčné literatury 1986. 112 s., 1 fotogr.

 

Korejská lidově demokratická republika / The Democratic People’s Republic of Korea. – In: Svět 1984 / The World 1983. Praha, Svoboda 1986, s. 174-178.

 

KIM Ir-sen (Kim Il-sŏng): Výbor z projevů a článků / KIM Il-sǒng: An anthology of speeches and articles. – Praha, Svoboda 1987. 155s.

 

Korejská lidově demokratická republika / The Democratic People’s Republic of Korea. – In: Svět 1985 / The World 1985. Praha, Svoboda 1987, s. 180-183.

 

Korejská lidově demokratická republika / The Democratic People’s Republic of Korea. – In: Svět 1986 / The World 1983. Praha, Svoboda 1988, s. 187-189.

 

Korejská lidově demokratická republika / The Democratic People’s Republic of Korea. – In: Svět 1987 / The World 1987. Praha, Svoboda 1989, s. 177-180.

 

Nepokořený korejský národ. Dokumentace z KLDR / Unconquered Korean nation. Documentary materials from DPRK. – Praha, J. Weber: Společnost česko-korejského přátelství Pektusan [1994.] 39 s., fotogr. Rozmnoženo / Mimeographed.

 

VOKOUN, Jaroslav Ignatius: Cestou korejského komunismu / Along the path of Korean communism. – Praha, Východoevropská misijní a informační služba c1997. 28 s., portréty.

 

Korea. Nezávislý časopis pro alternativní informovanost o dění na Korejském poloostrově a předmětech souvisejících / Korea. Independent magazine for alternative information about events on the Korean Peninsula and related subjects. – Praha, Jaroslav Vokoun 1997-1998.

 

RIGOULOT, Pierre: Severní Korea. Zločiny, teror a státní tajemství v Severní Koreji / ... . – In: Černá kniha komunismu. Zločiny, teror, represe. II. / North Korea. Crimes, terror and state secrecy in North Korea. (Z franc. originálu Le Livre noir du communisme. Crime, terreur, répression přel. Helena Pešková / (Transl. from the French original „Le Livre noir du communisme. Crime, terreur, répression“ by Helena Pešková.) Praha – Litomyšl, Paseka 1999, s. 93-109.

 

COURTOIS, Stéphane: Zločiny komunismu / The crimes of communism. (Příloha č. 1. Výňatek z kapitoly v knize Černá kniha komunismu 6 / Appendix no. 1. Excerpt from the chapter in book The Black Book of communism 6. Praha, Paseka 1999, s. 15-16.) – In: KALVODA, Josef: Studená válka 1946-1989 / The Cold War 1946-1989. Kladno, Dílo 2001, s. 217-219.

 

BUZO, Adrian: Partyzánská dynastie. Politika a vedení Severní Koreje / Guerilla dynasty. Politics and leadership of North Korea. (Z angl. orig. Guerilla Dynasty přel. Jiří Gojda. Transkripce Vladimír Pucek / Transl. from the English original „Guerilla Dynasty“ by Jiří Gojda. Transcription  by Vladimír Pucek.) – Praha, BB Art 2003. 343 s.

 

KANG Čchŏl-hwan – RIGOULOT, Pierre: Pchjongjanská akvária. Deset let v severokorejském gulagu / Aquariums of Pyǒngyang. Ten years in the North Korean gulag. (Z franc. originálu Les Aquariums de Pyongyang přeložili Anna a Erik Lukavští. Doslov napsal Marek Švehla. Odborná spolupráce Miriam Löwensteinová. Fotografie Jaromír Chlada, Petr Hindrich / From the French original „Les Aquariums de Pyongyang“ transl. by Anna Lukavská and Erik Lukavský. Epilogue by Marek Švehla. Specialist adviser Miriam Löwensteinová. Photogr. by Jaromír Chlada, Petr  Hindrich.) – Praha, Fra 2003. 222 [1] s.

             Schnur, Petr: Severokorejská akvária, aneb, smrt krásných rybiček / North Korean aquariums, in other words, death of beautiful fish. – Revolver Revue (2005) 59, s. 267-269.

             Kořená, M.: „Hra“ o přežití v komunistickém lágru / „Game“ for survival in the communist camp. – Lidové noviny 29. 5. 2004.

             Matějková, Jana: Nemlčet / Do not keep quiet. – Tvar 15 (2004) 19, s. 21. – (20041118)

 

KANG Čchŏl-hwan – RIGOULOT, Pierre: Pchjongjanská akvária. Deset let v severokorejském gulagu / Aquariums of Pyǒngyang. Ten years in the North Korean gulag. (Z franc. originálu Les Aquariums de Pyongyang přeložili Anna a Erik Lukavští / From the French original „Les Aquariums de Pyongyang“ transl. by Anna Lukavská and Erik Lukavský. – Praha, 1. vyd. / 1st ed. Argo 2009. 206 s.

 

KANG Čchŏl-hwan – RIGOULOT, Pierre: Pchjongjanská akvária. Deset let v severokorejském gulagu  / Aquariums of Pyǒngyang. Ten years in the North Korean gulag. (Z franc. originálu Les Aquariums de Pyongyang přeložili Anna a Erik Lukavští / From the French original „Les Aquariums de Pyongyang“ transl. by Anna Lukavská and  Erik Lukavský. – Vyd. 1., dotisk / 1st ed., reprint [i.e. 2. vyd. / 2nd ed.]. Praha, Agite/Fra [2011]. 206 s.

 

[Korea.] – In: BROWN, Archie: Vzestup a pád komunismu / Rise and fall of communism. (Přel. Ondřej Svatoň / Transl. by Ondřej Svatoň.) Brno, Jota 2011, viz Rejstřík s. / See Index p. 885, 893.

 

HAJZLEROVÁ, Jana: Zpravodajství KCNA: Tematická agenda a narativní vzorce jako zdroje zkoumání ideologie na příkladu KLDR / THE KCNA NEWS: Thematic Agenda and Narrative Structures as Sources of Ideology Decoding in North Korea. – In: LÖWENSTEINOVÁ, Miriam – ZEMÁNEK, Marek, eds.: Sborník mladých koreanistů / Proceedings of Young Koreanists. –  [Praha], Nová vlna 2013, s. 42-60.

 

MYERS, Brian Reynolds : Nejčistší rasa. Jak Severokorejci vidí sami sebe a proč je důležité to vědět / The Cleanest Race: How North Koreans See Themselves and Why It Matters. (Přel. Dina Podzimková / Transl. by Dina Podzimková.) – Praha, Ideál 2013. 236 s., [16] s. obr. příl., il. (některé barev.), portréty. – Dějinné zvraty a souvislosti. Sv. 12. – [Obsahuje také / Also contains: OLŠA, Jaroslav, jn.: Soupis primárních a sekundárních knižních publikací týkajících se KLDR dostupných v českém jazyce / List of primary and secondary book publications relating to North Korea available in Czech language, p. 203-218.]

 

II.

 

V[lasta] H[ilská]: Výsledky voleb do národních výborů v severní Korei / The results of the elections to the National Committies in North Korea. – NO 2 (1946-1947) 4, s. 27.

 

BERÁNEK, Jaroslav: U konce s dechem / Short of breath. – Respekt 2 (1991) 29, s. 12.

 

BERÁNEK, Jaroslav: Odvrácená strana Země / The reverse side of  earth. – Respekt 4 (1993) 12, s. 13.

 

SLEZÁK, Milan: Kimova říše před pádem / Kim’s empire before the fall. – Týden 3 (1996)16, s. 22.

 

SLEZÁK, Milan: Říše hladu / The empire of hunger. – Týden 3 (1996) 29, s. 35.

 

BUCHERT, Viliam: Až přijde hladomor. Hlad ohrozí nejenom obyvatelstvo, ale i režim / When famine comes. Hunger will threaten not only the population but also the regime. – Respekt 8 (1997) 20, s. 16.

 

FORMÁNEK, Jaroslav: Velký skok do krajní nouze / The big leap into state of emergency. – Respekt 9 (1998) 45, s. 17.

 

PETRÁČEK, Zbyněk: Orwell mezi Orwelly. Čím hrozí a proč by nás měla zajímat Severní Korea / The Orwell amongst Orwells. Why should we be interested in North Korea and its threats. – Respekt 9 (1998) 38, s. 3.

 

DŘEVIKOVSKÁ, Tamara: Cesta do minulosti / Path back to past. – Mladý svět 42 (2000) 19, s. 18-19.

 

KRYZÁNEK, Ladislav: Korea. Včera válka, zítra mír / Korea. Yesterday war, peace tommorow. – Mezinárodní politika  24 (2000) 9, s. 13-14.

 

PEŘINOVÁ, Marie: Kim Čong-il zachraňuje svůj režim / Kim Jong-il is saving his regime.

http://www.infoservis.net/art.php?id=977398779

14. 11. 2000.

 

OPLETALOVÁ, Zuzana: Politika hladomoru / The politics of famine.

 http://www.infoservis.net/art.php?id=977398882

14. 11. 2000.

 

Stát hladu a raketové politiky / The country of famine and missile policy. – Týden 7 (2000) 7, s. 42-45.

 

FISCHEROVÁ, Anna: Útěk na Sever / Escape to the North. – Respekt 12 (2001) 6, s. 16.

 

VOLLERSTEN, Norbert; POJAR, Tomáš: Jediná cesta, jak zachránit tamější lidi: s Norbertem Vollertsenem o Severní Koreji / The only way to save its people: with Norbert Vollertsen on North Korea. – Respekt 13 (2002) 13, s. 16.

 

KIM Te-čin ( Kim Tä-džin / 김대진); NOVÁK, Matěj: Severní Koreu ohrožuje ekonomický kolaps   / North Korea is threatened by collapse of economy. – Literární noviny 31. 3. 2003, s. 15.

 

KRYZÁNEK, Ladislav: Jak nebezpečná může nyní být Severní Korea? / How dangerous can be North Korea now? – Mladá fronta Dnes 8. 1. 2003, s. A 8.

 

ŠAJTER, Jaroslav: Čeká nás válka s KLDR? / Should we expect war with DPRK? – Reflex 14 (2003) 7, s. 8, 2 il.

 

The 4th International Conference on North Korean Human Rights and Refugees, 2003 Prague, Czech Republic. [Šimon Pánek - s. 12-13, Václav Havel - s. 18-19, Alexander Vondra - s. 22-26, Josef Jarab - s. 28-31. [b.m., b.n. 2003], 168 s. – Organized by Citizens' Alliance for North Korean Human Rights (Nkhr) and People in Need Foundation (PINP) .

https://eng.nkhumanrights.or.kr:444/board/bbs_view.php?no=4&board_table=bbs_past&page=2&word=&searchItem=&cate_id=

 

NETOLICKÝ, Pavel: Malé zamyšlení nad totalitarismem / Small reflection on totalitarianism.

http://www.e-polis.cz/politicke-teorie/43-male-zamysleni-nad-totalitarismem.html

19. 4. 2004.

 

MIKOLÁŠ, Robert: Země Nezemě / Neverland. – Reflex 16 (2005) 24, s. 36-44, 20 il.

 

TOBIÁŠ, Jan: Dlouhý seznam hříchů dynastie Kimů / The long list of Kim dynasty’s crimes.

http://www.infoservis.net/art.php?id=1069233518

28. 4. 2005.

 

VLNAS, Martin: Sluneční záře nad Pchjongjangem / Sunshine over Pyǒngyang. – Respekt 18 (2007) 41, s. 33.

 

HAVEL, Vaclav – BONDEVIK, Kjell Magne: Rights Abuses in North Korea.The Korea Times 29. 9. 2008.

http://www.koreatimes.co.kr/www/news/opinon/2009/04/198_31823.html

 

KIM Sung-min; ŠTINDL, Ondřej: Slzy pro Kim Ir-sena (interview s uprchlíkem a aktivistou) / Tears for Kim Il-sǒng (Interview with refugee and activist). – Týden 15 (2008). 13, s. 44-47.

 

MAŇÁK, Vratislav: Český velvyslanec: Testy KLDR jsou projevem vnitřních změn / Czech ambassador: North Korea’s tests are manifestations of internal changes.

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/56521-cesky-velvyslanec-testy-kldr-jsou-projevem-vnitrnich-zmen/

1. 6. 2009.

 

VODIČKA, Milan: Disneyland stalinismu / Disneyland of stalinism. – Lidé a Země 58 (2009) 1, s. 18-28, fotogr.

 

BLÁHA, Petr: Sebestřední, ale na cizině závislí Kimové / Self-centered but overseas-dependent Kims. – Lidové noviny 5. 10. 2010, s. 14. 

 

BLÁHA, Petr: Stalinův pohrobek se mění / Stalin’s posthumous child is changing. – Lidové noviny,  29. 9. 2010, s. 10.

 

DIENSTBIER, Jiří; CERRALBO, Yoav: Ex-Czech minister discusses North Korea, human rights.–    The Korea Herald 29. 3. 2010.

http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=001&oid=044&aid=0000090321

DOLEJŠÍ, Karel: Ideová palebná příprava v podobě dehumanizace? / Ideological response preparation in the form of dehumanization? [B. R. Myers: The Cleanest Race. How North Koreans See Themselves and Why It Matters.]

http://www.blisty.cz/art/51156.html

9. 2. 2010.

FORMÁNEK, Jaroslav: Nový Kim pro starou válku / New Kim for old war. – Respekt 21 (2010) 40, s. 26-7.

 

HRUBÝ, Dan: Elixír mládí / Elixir of youth. – Pátek, Lidové noviny 18. 6. 2010, s. 21, il.

 

KD: Národ rasistických trpaslíků. Kim Čong-ilův režim je ještě podivnější a opovrženíhodnější, než jste si mysleli / The nation of racist dwarves. Kim Jong-il’s regime is even weirder and more despicable than you thought. [B. R. Myers: The Cleanest Race. How North Koreans See Themselves and Why It Matters.]

http://blisty.cz/art/51154.html

9. 2. 2010.

KOPECKÝ, Pavel: Vlky žene z lesa hlad / Wolves are driven from forest by hunger. –

http://www.eaq.sk/clanok/2010-12-06-vlky-z-lesa-zene-hlad

6. 12. 2010.

 

MIKOLÁŠ, Robert – HROMÁDKA, Martin: Potomci vůdců KLDR se podíleli na mezinárodním obchodu s drogami / Descendants of the DPRK’s leaders participated in the national drug trade.

http://www.rozhlas.cz/zpravy/asieaustralie/_zprava/744879

10. 6. 2010.

 

MIKOLÁŠ, Robert: Severní Korea: koncentrační tábor, který nikdo nechce osvobodit / North Korea: a concentration camp that nobody wants to liberate. – Mezinárodní politika 34 (2010) 6, s. 2.

http://www.umv.cz/cz-detail-226816-mezinarodni-politika-6-2010.html

 

MIKOLÁŠ, Robert – PRESOVÁ, Marie – TÁBORSKÁ, Marika: Severokorejská dynastie Kimů má dalšího nástupce / North Korean Kim dynasty had another successor.

http://www.rozhlas.cz/zpravy/asieaustralie/_zprava/789530)

29. 9. 2010.

 

KOPECKÝ, Pavel: Korejská schizofrenie / Korean schizophrenia.

http://www.e-polis.cz/nazory-a-glosy/572-korejska-schizofrenie.html

12. 1. 2011.

 

LÖWENSTEINOVÁ, Miriam; MENSCHIK, Tomáš: Hrozba z Koreje . S Kimem už není zábava. Místo popu holduje raketám / The threat from Korea. There is no fun with Kim now. He’s found a liking in missiles instead of pop music.

http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/s-kimem-uz-neni-zabava-misto-popu-holduje-raketam_266171.html

21. 10. 2013.

 

ŠTRAUCH, Dušan; KODĚRA, Petr: Pravděpodobnost vzniku válečného konfliktu není vysoká, říká český velvyslanec v KLDR / Probability of war conflict is not high, says Czech ambassador in DPRK.

http://zpravy.ihned.cz/svet-asie-a-pacifik/c1-59651480-velvyslanec-kldr-ceska-republika-konflikt?utm_source=mediafed&utm_medium=rss&utm_campaign=mediafed

9. 4. 2013. 

Aktuality

Nejsou žádné platné aktuality