Filozofická Fakulta

Korejská lidově demokratická republika

KŘÍŽ, Ivan: Letní čtení o Koreji (1). Moře za ostnatým drátem / Summer reading about Korea (1). The sea behind barbed wire – Literární noviny, 21. 7. 1956, s. 8.

 

KŘÍŽ, Ivan: Letní čtení o Koreji (2). Je těžké být ženichem / Summer reading about Korea (2). It is difficult to be a groom. – Literární noviny, 28. 7. 1956, s. 8.

 

KLEČKOVÁ-ALDOVÁ, E.: V zemi jitřní svěžesti / In the Land of Morning Calm. – Lidé a země 7 (1958) 6, s. 241-245.

 

PLOYHAR, Jiří: Ze života na Korejském poloostrově / From Life on the Korean Peninsula. – Lidé a země 7 (1958) 6, 241-245.

 

DOLEJŠÍ, V [ojtěch].: Korea jak jsem ji poznal / Korea – As I Came to Know It. – Co vás zajímá  3 (1960) 3, s. 2-5.

 

NEVALD, Jaroslav: V zemi korejských přátel / In the Country of  Korean Friends. – Lidé a země  11 (1962) 10, s. 442-446.

 

PUCEK, Vladimír: Songdo – Sosnové město / Songdo – the Pine-Tree Town. – NO 22 (1967) 4, s. 103-106.

 

PUCEK, Vladimír: Kesong – město na čáře / Kaesŏng – the Town on the Line. – NO 22 (1967) 6, s. 188-191.

 

PUCEK, Vladimír: Pchjongjang – město pod Pivoňkovým návrším / P’yŏngyang – the City under the Moran Hill. – NO 27 (1972) 8, s. 251-255.

 

KORBEĽOVÁ, Marta: Krajina rannej sviežosti / The Land of the Morning Calm. – Slovenka  25 (1973) 8, s. 4-5.

 

KORBEĽOVÁ, Marta: Dievča z Diamantových hôr / A Girl from the Diamond Mountains. – Slovenka 25 (1973) 9, s. 4-5.

 

MELICHÁREK, Jaroslav: Čollima Korea / Ch’ŏllima Korea. – Lidé a země 23 (1974) 3, s. 109-110.

 

ČÁRSKY, Viktor: Romantika starobylého Songda / Glamour of the Ancient Songdo. – Lidé a země  24 (1975) 2, s. 49-52.

 

Metropole na Tedongu / Metropolis on the Taedong. (Horizont, Berlin.) – ZZ 12 (1975) 14, s. 15.

 

Než svěží jitro obrodí celou zemi jitřní svěžesti / Until Calm Morning Will Revive the Whole Land of  Morning Calm. (ČTK.) – ZZ 12 (1975) 17, s. 6.

 

ŠÁLEK, Zdeněk – ZAJÍC, Miroslav: Byli jsme v Koreji / We Were in  Korea. – Mladý svět 17 (1975) 50, s. 13-18.

 

HEJČ, Karel: 18 měsíců v “Zemi nikoho“. Původní reportáž Světa v obrazech z 38. rovnoběžky / 18 Months in the „Land of  Nobody“. The Original Report of „Svět v obrazech“ from the 38th Parallel. – Svět v obrazech 33 (1977) 46, s. 6-9.

 

MARIOT, Peter: Návštěva v Pchjongjangu / Visit to P’yŏngyang. – Lidé a země 26 (1977) 6, s. 257-260.

 

ČÁRSKY, Viktor: Píseň o Kumgangsanu / Song of  Kŭmgangsan. – Lidé a země 27 (1978) 1, s. 1-2.

 

PUCEK, Vladimír – VAŠÍČEK, Miroslav: Návštěva v zemi Čoson / The Visit in the Country of  Chosŏn. – Zápisník (1978) 14, s. 13-14.

 

VAŠÍČEK, Miroslav – PUCEK, Vladimír: V zemi jitřní svěžesti / In the Land of Morning Calm. – Obrana lidu 10. 6. 1978, s. 4.

 

KŘÍŽ, Vladimír: V reservaci Mjohjangsan / In Myohyangsan Reservation. – Lidé a země 29 (1980) 10, s. 460-463.

 

KŘÍŽ, Vladimír: Na hoře Rjonaksan / On Yong-ak Mountain. – Lidé a země 30 (1981) 10, s. 456-458.

 

Země jitřní svěžesti / The Land of the Morning Calm. (ZZ – Der Spiegel.) – ZZ 19 (1982) 5, s. 30-33.

 

MARKOVÁ, Zora: Kesong – město památek a pověstí / Kaesŏng – a City of Monuments and Legends. – Lidé a země 32 (1983) 10, s. 449-453.

 

Pchjongjang roste do nové krásy / P’yŏngyang Grows Up a New Beauty. (Korea, P’yongyang.) – ZZ 21 (1984) 19, s. 1.

 

BRAUN, Jozef: Čtyři dny v Koreji / Four Days in Korea. – ZZ 23 (1986) 5, s. 30.

 

DOSTÁLEK, Jiří: Diamantové hory / Diamond Mountains. – Lidé a země 35 (1986) 8, s. 365-368.  26 (1977) 6, s. 257-260.

 

VAKSBERG, Arkadij: Pchjongjang se probouzí časně / P’yŏngyang Is Rising Early. – ZZ 24 (1987) 8, s. 24-26.

 

NEPIL, František: Korea I-IX. Fejeton / Korea  I-IX. Feuilleton. – Tvorba 1988, 34-42, s. 9 v každém čísle / p. 9 in each number.

 

PROCHÁZKA, Zdeněk: Zpráva o třídě Kwanbog / A Report on the Kwangbok Street. – Mladý svět 30 (1988) 30, s. 8-9.

 

VÍZDAL, Miroslav: Čína – Korea – 1988 / China – Korea – 1988. – Tvorba (1988) 38, s. 1 a 19.

 

ZAJÍC, Miroslav: Vážený čtenáři / Dear Reader. – Mladý svět 30 (1988) 42, s. 10-11.

 

KAŠINA, Ondřej – RICHTER, Jaroslav – PEŠKA, Stanislav: Viděno třemi, aneb jaký byl 13. světový festival mládeže a studentstva? / We Three Saw It, or How Was the 13th World Youth and Students Festival? – ZZ 26 (1989) 18, s. 10-12.

 

PETŘÍK, Ivo K.: Architektura Pchjongjangu / The Architekture of  P’yŏngyang. – Věda a technika mládeži 43 (1989) 7, s. 38-39.

 

TARANTOVÁ, Lydie: Na západním pobřeží. Tempo osmdesátých let v KLDR / On the west coast. The pace of DPRK in the eighties. – Svobodné slovo 15. 4. 1988.

 

TARANTOVÁ, Lydie: Nekropole králů / Necropolis of the kings. – Svobodné slovo 28. 5. 1988, s. 9.

 

TABÁŠEK, Arnošt: Třináctý / The Thirteenth. – Kmen 2 = 8 (1989) 32, s. 1 a 3.

 

FENIČ, Fero: Kimova farma / Kim’s Farm. – Reflex 1 (1990) 27, s. 16-19.

 

O’NEIL, Tom: Nebezpečné rozdělení. (Korea: Nebezpečná hranice. Na severu: cesta na druhou stranu / Dangerous division. Korea: Dangerous Border. On the north: the path to the other side.)  Fotogr. Michael Yamashita / Photogr. by Michael Yamashita. – National Geographic. Česká republika červenec 2003, s. 30-49, 50-55, fotogr. – [Příloha: mapa Korejského poloostrova / Appendix: the map of the Korean peninsula.]

 

HINDRICH, Petr – CHLADA, Jaromír: Na studiích u Kimů: čeští koreanisté popisují svou stáž v nejzáhadnější zemi světa / The studies at Kim’s: the Czech students of Korean studies describe their intership in the most mysterious country in the world. – Respekt 15 (2004) 3, s. 13-15.

 

MIKOLÁŠ, Robert: Severní Korea / North Korea. – ZZ 42 (2005) 13, s. 50, fotogr.

 

MIKOLÁŠ, Robert: Unikátna severokórejská filatelia / North Korea’s unique philately.

 http://www.oldweb.rozhlas.sk/inetportal/web/index.php?lang=1&stationID=1&page=showNews&id=22653

30. 7. 2005.

 

ŠEVELA, Vladimír: V krajině George Orwella / In the land of George Orwell. – Pátek, páteční magazín deníku Lidové noviny 3. 6. 2005, s. 20-25.

 

ŠTĚDRÝ, Vladimír: KLDR – země noční temnoty / DPRK - the land of nocturnal darkness. – Lidé a země 54 (2005) 7, s. 16-17.

 

ŠVEHLA, Marek: S poslanci v Severní Koreji / With members of parliament in North Korea. –  Respekt 16 (2005) 22, s. 13-15.

 

HRUBÝ, Dan: Rudá Korea slaví / Red Korea is celebrating. Reflex 18 (2007) 20.

 

KRYZÁNEK, Ladislav: Severní Korea na vlastní oči: všude paranoia / North Korea first hand: paranoia everywhere. – Mladá fronta Dnes 10. 5. 2007, s. A 1, A 7.

 

KRYZÁNEK, Ladislav: Severní Korea. Záviděl by i Hollywood / North Korea. Could be envied even by Hollywood. (Reportáž z Pchjongjangu, květen 2007. Fotografie Jan Zátorský / Report from Pyǒngyang, may 2007. Photography by Jan Zátorský.) – Mladá fronta Dnes 12. 5. 2007, s. C 6-7.

 

VLNAS, Martin: Ryugyong Hotel – severokorejská babylonská věž / Ryugyong Hotel - North Korea’s Tower of Babel.

http://zpravy.jiznikorea.eu/post/Ryugyong-Hotel-severokorejska-babylonska-vez.aspx

31. 5. 2007.

 

VODIČKA, Milan: Disneyland stalinismu (Severní Korea) / Disneyland of Stalinism. – Lidé a země 58 (2009) 1, s. 18-28, fotogr.

http://www.lideazeme.cz/clanek/disneyland-stalinismu

 

MIKOLÁŠ, Robert: Severní Korea je poprvé na EXPU a nabízí prosperitu / North Korea for the first time at EXPO and is offering prosperity.

http://www.rozhlas.cz/zpravy/asieaustralie/_zprava/728856)

5. 5. 2010, fotogr.

 

MIKOLÁŠ, Robert – KOPP, Milan: Fotbalový tým Severní Koreje trénuje v Jihoafrické republice v utajení / North Korea’s soccer team trains in South Africa in secrecy.

http://www.rozhlas.cz/zpravy/fotbal/_zprava/743942

8. 6. 2010, fotogr.

 

MIKOLÁŠ, Robert: Severokorejský malíř pomocí svých obrazů přibližuje svou domovinu / North Korea’s artist is introducing his homeland through his paintings.  

http://www.rozhlas.cz/zpravy/vytvarno/_zprava/843991

30. 1. 2011, il. 

Aktuality

Nejsou žádné platné aktuality