Filozofická Fakulta

KOREANICA BOHEMICA ET SLOVACA

Bibliografie prací o Koreji v českém a slovenském jazyce a překladů z korejštiny do češtiny a slovenštiny.

Připravila / Compiled by Zdenka Klöslová

Aktuality

Nejsou žádné platné aktuality